WYSZUKIWARKA
 


 


 
Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa czasowo wprowadzono** ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 

Dlatego też wszystkie nasze stacjonarne kursy i szkolenia
zaplanowane do końca czerwca br. zostają odwołane
.
 Szkolenia otwarte


NEGOCJACJE ZAKUPOWE DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH
4-5 listopada 2019

Celem warsztatów jest:

 • zdobycie przez uczestników umiejętności prowadzenia negocjacji zakupowych, opartych o współczesne standardy
 • doskonalenie umiejętności negocjacji warunków zakupu towarów/usług
 • poznanie praktycznych metod i technik, wykorzystywanych przez najlepszych kupców

Warsztaty adresujemy do:

 • przedstawicieli handlowych
 • doradców
 • akwizytorów
 • sprzedawców
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką negocjacji zakupowych

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:

 • mini wykłady
 • moderowane dyskusje
 • ćwiczenia zespołowe
 • gry symulacyjne
 • scenki sytuacyjne z nagraniem, odtwarzaniem i komentarzem trenera
 • testy diagnostyczne

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Klient w procesie negocjacji (wykłady, ćwiczenia)
  • Podstawowe zachowania kupców i sprzedawców
  • Ćwiczenie " Opętańczo spętani" 
  • Czym są negocjacje i czemu mają służyć?
  • Znaczenie zakupów zaopatrzeniowych
  • Model pięciu sił Portera
  • Źródła informacji o potencjalnych dostawcach
  • Ocena potencjalnych dostawców
  • Ocena istniejących dostawców
  • Hierarchizacja dostawców
  • Zakupy dóbr zaopatrzeniowych
  • Cena i źródła informacji o cenach
  • Przetarg czy negocjacje
 • Przygotowanie negocjacji podstawą do sukcesu (wykłady, ćwiczenia)
  • Trudny partner
  • Definiowanie celów negocjacji
  • Jakie są nasze cele podczas negocjacji?
  • Czy rozumiemy cele sprzedającego?
  • Jak sobie planujemy efektywne cele w negocjacjach - formuła warte, co oznacza?
  • Przygotowanie negocjacji
  • Zbieranie informacji o dostawcy
  • BATNA
  • studium przypadku - "Które informacje mogą nam się przydać?" (przykład oczekiwań konkretnego dostawcy)
 • Jak oddziaływać na sprzedawcę w trakcie negocjacji - wygląd zachowanie i postawa (wykłady, ćwiczenia)
  • Tworzenie dobrego klimatu
  • Równowaga sił
  • Proces komunikacji
  • Kontrolowanie przebiegu rozmowy, słów, uczuć, zachowań i gestów
  • Sterowanie rozmową
  • Zadawanie pytań
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Efektywne pozyskiwanie informacji w rozmowie
  • Budowanie relacji międzyludzkich poprzez rozmowę
  • Ćwiczenie Drakula
  • Negocjacje na własnym terenie
  • Negocjacje na terenie drugiej strony
  • Zasady organizacji przestrzeni
  • Zakup - grupa zakupowa, role poszczególnych uczestników grupy zakupowej
  • Definiowanie motywów zakupu poszczególnych uczestników grupy zakupowej
  • Manipulacje - identyfikacje i reagowanie
  • Umiejętność zdobywania zaufania sprzedającego
  • Ćwiczenie: "Kto pyta nie błądzi"
  • Typologia argumentów perswazyjnych - dostosowanie argumentów do typu klienta
  • Auto - diagnoza zachowań negocjacyjnych uczestników
  • Test na styl rozwiązywania konfliktów
  • Test na styl współpracy z klientem
 • Style negocjacji
  • Negocjowanie z silniejszym
  • Nastawienia kooperacyjne czy rywalizacyjne
  • Styl rzeczowy
  • Negocjacje integracyjne
  • Elastyczność w negocjacjach
  • Osiąganie istotnych wyników
  • Najważniejsze zasady negocjacji handlowych
  • Techniki prowadzenia negocjacji handlowych
  • Strategie negocjacyjne
  • Manipulacje negocjacyjne
  • Cechy dobrego negocjatora
  • Gra negocjacyjna - "zakup strusich jaj"
 • Fazy negocjacji kontraktu (wykłady, ćwiczenia)
  • Przygotowanie do negocjacji
   • Typologia sprzedawców
   • Wybór osób reprezentujących naszą firmę
   • Określenie celów negocjacyjnych
   • Określenie maksymalnych pułapów ustępstw
   • Plan negocjacji
   • Określenie planowego terminu zakończenia
  • Szczegółowa diagnoza rzeczywistych potrzeb klienta - PRE negocjacje
   • Metody diagnozy
   • Cele diagnozy
   • Planowane efekty
   • Przygotowanie oferty
   • Opis rozumienia oczekiwań sprzedającego
   • Opis naszego podejścia
   • Prezentacja naszego rozwiązania
   • Dookreślenie stopnia zaspokojenia potrzeb nabywcy, poprzez oferowane przez nas propozycje
   • Jak zdefiniować maksymalnie efektywne negocjacyjne warunki wyjściowe w ofercie
   • Opis efektów
   • Kalkulacja - poziom szczegółowości i wpływ wybranego rozwiązania na późniejsze strategie negocjacji kontraktu
   • Otwarcie rozmów
   • Prezentacja propozycji - manipulacja oczekiwaniami i naszymi możliwościami
   • Ustępstwa i dodatkowe oferty w negocjacjach kontraktu
   • Techniki dokonywania ustępstw
   • Manipulacje i chwyty negocjacyjne
   • Manipulowanie emocjami
   • Wojna psychologiczna
   • Wywieranie presji
   • Kłamstwo w negocjacjach. Odgadywanie kłamstwa. Oznaki kłamstwa. Prezentacja częściowo prawdziwych faktów lub zmiana kontekstu
   • Jak efektywnie prowadzić spór - konflikt w negocjacjach
   • Uwarunkowania konfliktu. Przebieg konfliktu. Jak sobie radzić z konfliktami w negocjacjach
   • Aspekt odporności psychicznej w negocjacjach
   • Kontrakt końcowe
    • Zasady postępowania przy zamykaniu transakcji
    • Pytanie potencjalnego klienta o "opinie" podczas negocjacji
           Studium przypadku - "Czego oczekuje sprzedawca?" (przykład konkretnego klienta - konkretnej firmy, uczestnicy przygotowują opis konkretnych oczekiwań i priorytetów Klienta, omówienie proponowanych rozwiązań z perspektywy wcześniej przedstawionych zasad)
Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 850,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć