Zarządzanie organizacją

Słowo organizacja pochodzi od greckiego słowa organizo, oznaczającego tworzenie uporządkowanej, harmonijnej całości. Organizację tworzą współpracujący ze sobą podczas realizacji wyznaczonych celów ludzie. Czytaj dalej

Czym jest strategia marketingowa?

Z punktu widzenia marketingu strategię można najkrócej zdefiniować jako zespół narzędzi i ogół sposobów wykorzystywanych do osiągania wyznaczonych celów. Cele te mogą być długofalowe lub bieżące. Tworząc plan marketingowy większy nacisk kładziony jest na cele bieżące, natomiast cele długofalowe są ważniejsze z punktu widzenia rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa. Człowiekowi z natury łatwiej przychodzi tworzenie bieżących planów marketingowych, ponieważ jest to działanie nastawione na szybkie osiąganie widocznych rezultatów. Trudniej jest skupić się na działaniach długofalowych, ponieważ wymagają one dodatkowych umiejętności, takich jak myślenie abstrakcyjne, kreatywność, spostrzegawczość czy wyczucie. Pracownicy działów marketingowych odpowiedzialni są zarówno za działania bieżące, jak i długofalowe. Czytaj dalej

Rodzaje marketingu

Marketing towarzyszy człowiekowi od początku świata. Od zawsze osoba chcąca sprzedać jakikolwiek produkt musiała zabiegać o klienta. Każde działanie zmierzające do tego celu można określić mianem marketingu. Oczywiście w przeszłości wyglądało to zupełnie inaczej. Obecnie często słyszy się o różnych rodzajach marketingu. Czytaj dalej

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie sytuacją kryzysową, podobnie jak wszystkie inne dziedziny zarządzania, to proces, w którym da się wyszczególnić kolejne etapy. Zapoznanie się z nimi to pierwszy krok na drodze do zdobycia umiejętności skutecznego radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie. Poszczególne etapy zarządzania kryzysowego obrazuje poniższy diagram: Czytaj dalej

Czym jest public relations?

W XXI wieku technologia pozwala osiągać rzeczy, które jeszcze dwie dekady temu nie wydawały się możliwe do osiągnięcia. Obecnie na świecie panuje epoka małych przedsiębiorstw, które mogą funkcjonować i rozwijać się właśnie dzięki wspomnianej technologii. Możliwe stało się prowadzenie firmy nie wychodząc w ogolę z domu. Można także usłyszeć historię wielkich przedsiębiorstw, które powstały z użyciem tylko i wyłącznie komputera z połączeniem do Internetu oraz oryginalnego pomysłu. Czytaj dalej