WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Formularz zgłoszeniowy

Niniejszy formularz stanowi podstawę zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach (szkolenie, kurs) organizowanych przez EMPRIZ Training Sp. z o.o. - 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 29. Aby dokonać zgłoszenia prosimy o wypełnienie pól formularza i przesłanie go do nas w wersji elektronicznej poprzez kliknięcie "Wyślij" lub wydrukowanie i wysłanie faksem pod numer: (22) 354 60 03.

Szkolenia:
Termin:
Miejsce:

Imiona, nazwiska i stanowiska osób zgłaszanych (osoby zgłoszone mogą być zastąpione):
Imię i Nazwisko:
stanowisko:
e-mail:
Imię i Nazwisko:
stanowisko:
e-mail:
Imię i Nazwisko:
stanowisko:
e-mail:
Imię i Nazwisko:
stanowisko:
e-mail:

Dane zgłaszającego:
Nazwa: 
Adres: 

Dane osoby upoważnionej do kontaktu:
Imię i Nazwisko:
stanowisko:
fax:
telefon:
e-mail:

  1. Koszt udziału w szkoleniu wynosi   PLN od 1 osoby (przy zgłoszeniu 2 osób 10% rabatu, przy zgloszeniu 4 osób 15%, przy zgłoszeniu 5 osób -
    6 osoba gratis ). Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, pakiet konferencyjny, catering (obiad każdego dnia, kawę, herbatę, słodki poczęstunek) oraz certyfikat ukończenia.
  2. Oświadczamy, iż nasz numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest następujący , upoważniamy do wystawienia dokumentu księgowego bez podpisu odbiorcy i zobowiązujemy się do uregulowania należności w wysokości zł przelewem po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia.
  3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem zajść na konto Organizatora wskazane w potwierdzeniu zgłoszenia. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  4. Uczestnik może wycofać zgłoszenie (w formie pisemnej), bez ponoszenia kosztów w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia zajęć. Wycofanie po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 75% kwoty wymienionej w pkt.2.
*) Cena nie obejmuje noclegów.
Jeśli posiadasz kupon rabatowy, wprowadź go tutaj: Wprowadź kupon