WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


EFEKTYWNA REKRUTACJA - jak pozyskiwać i jak weryfikować kompetencje
Celem szkolenia jest:
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej prowadzenia efektywnych procesów
  rekrutacji i selekcji kandydatów, do pracy na różnych stanowiskach
 • poznanie najnowocześniejszych metod pozyskiwania kandydatów
  oraz odpowiednich narzędzi selekcyjnych
 • zapoznanie uczestników z najczęściej stosowanymi
  metodami poszukiwań odpowiednich kandydatów
 • poznanie najskuteczniejszych metod i technik diagnozowania kompetencji
  potencjalnych pracowników

Adresaci szkolenia:
 • pracownicy działów HR i służb personalnych
 • pracownicy zajmujący się poszukiwaniem pracowników do pracy
 • właściciele firm, kadra kierownicza
 • wszyscy zainteresowani tematyką warsztatów 

 Aktywne techniki pracy z grupą:
 • mini wykłady połączone z elementami zajęć interaktywnych,
  gwarantujących aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • analiza prezentowanych przykładów 
 • dyskusje moderowane
 • szkolenie połączone będzie z prezentacja multimedialną, wspomagającą omówienie tematyczne

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
 • Przygotowanie do procesu rekrutacji - zanim zaczniemy szukać kandydatów
  Ten element szkolenia jest szczególnie ważny, gdyż wskazuje na potrzebę precyzyjnego i trafnego zdiagnozowania potrzeb rekrutacyjnych, czyli realnej odpowiedzi na pytanie: "Kogo szukamy"?
  Najczęściej problemy ze znalezieniem odpowiedniego pracownika wynikają z błędów popełnionych na etapie opisu wymagań
  • Identyfikacja potrzeb w zakresie zatrudnienia
  • Opracowanie planu zatrudnienia
  • Przygotowanie profilu stanowiska pracy - elementy profilu stanowiska
  • Opracowanie profilu kandydata do pracy - elementy profilu kandydata
    
 • Wybór obszaru rekrutacji - silne i słabe strony różnych obszarów poszukiwań
  • Rekrutacja wewnętrzna - kiedy warto korzystać z wewnętrznego źródła rekrutacji
  • Rekrutacja zewnętrzna - często nieunikniona
    
 • Wybór metody dotarcia do kandydatów
  • Konkurs wewnętrzny - elementy przygotowania i przeprowadzenia konkursu
  • Własna baza kandydatów - jak ją prowadzić i jak z niej korzystać
  • Firma doradztwa personalnego  - executive search, direct search
  • Ogłoszenia prasowe - redagowanie ogłoszeń - szukamy kandydatów i prezentujemy firmę
  • Portale internetowe - coraz częściej stosowane źródło
  • Rekomendacje - dlaczego warto korzystać z rekomendacji
  • Inne
    
 • Proces selekcji
  Na etapie diagnozowania kompetencji kandydatów, niezwykle ważnym elementem postępowania jest precyzyjny dobór metod i technik oceny. Pamiętajmy, że nigdy nie postępujemy wg ogólnych zasad oceniania!
  Jedyną akceptowalną "ogólną zasadą" postępowania w skutecznej rekrutacji jest indywidualne podejście do każdego pojedynczego procesu. Dlatego też w szkoleniu odpowiednio więcej czasu poświecimy na precyzyjny dobór metod diagnostycznych do konkretnych profili poszukiwanych kandydatów. W ramach warsztatu będziemy także tworzyć własne testy i zadania weryfikacyjne.
  W tej części szkolenia Uczestnicy będą wykonywać szereg ćwiczeń - zastosowanie różnorodnych technik rekrutacyjnych.
  • Analiza dokumentów - na co szczególnie zwrócić uwagę
  • Referencje pracodawców - nie tylko pisemne; jak zbierać realne referencje
  • Rozmowa kwalifikacyjna -  wywiad biograficzny, wywiad ustrukturyzowany, pytania zadawane podczas rozmów kwalifikacyjnych, jak efektywnie wykorzystać czas poświęcony na rozmowę z kandydatem
  • Rozmowy panelowe - coraz modniejsze
  • Próbki pracy
  • Testy psychologiczne
  • Testy umiejętności
  • Testy wiedzy
  • Case studies
  • Assesment Center - ocena zintegrowana
  • Typowe błędy popełniane w procesie oceny kandydatów
    
 • Podsumowanie wiedzy o kandydatach i podejmowanie decyzji o zatrudnieniu
  • Raport z procesu oceny kandydata - elementy dobrego raportu 
  • Informacja zwrotna do niewybranych osób 
  • Informacja dla wybranego kandydata
  • Decyzja "Tak" i co dalej - wprowadzenie nowego pracownika i okres adaptacji zawodowej

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 690,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć