WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


EFEKTYWNA OBSŁUGA TRUDNEGO I WYMAGAJĄCEGO KLIENTA
21-22 maja 2020
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • zrozumiesz jaką odpowiedzialność niesie za sobą praca w dziale obsługi klienta
 • dowiesz się jak usprawnić jakość obsługi klienta poprzez wypracowanie modelu prawidłowej postawy pracownika
 • posiądziesz umiejętność docierania do potrzeb klienta oraz reagowania na jego zarzuty oraz ostrzeżenia
 • poznasz sposoby skutecznego eliminowania agresywnych reakcji klienta
 • nauczysz się jak rozpoznać prawdziwe źródła zastrzeżeń klienta
 • dowiesz się jak pracować z klientem roszczeniowym, zdenerwowanym, nieprzyjemnym lub aroganckim
 • poznasz prawa reklamacyjne przysługujące klientowi oraz jak kształtują się twoje obowiązki.
Warsztaty adresujemy do:

 • dyrektorów i przedstawicieli handlowych
 • pracowników działów obsługi klienta
 • pracowników działów sprzedaży
 • pracowników zajmujących się sprzedażą bezpośrednią
 • osób mających bezpośredni kontakt z klientem w codziennej pracy
 • wszystkich zainteresowanych tematyką warsztatów.
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:

 • diagnoza osobistych zasobów w kontakcie z klientem
 • bezpośrednie przećwiczenie umiejętności uzyskanych podczas zajęć
 • rozwiązywanie zadań problemowych i case study,
 • poszukiwanie nowych/optymalnych rozwiązań poprzez rozwiązywanie ćwiczeń,
  wypełnianie kwestionariuszy i testów, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania
  i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej

Zajęcia prowadzone w formie zajęć interaktywnych, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia.
Mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas warsztatów.

Program warsztatów:
 • REGUŁY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA
  • firma ukierunkowana na klienta
  • rola obsługi klienta w działalności przedsiębiorstwa
  • jak organizować sprawną obsługę klienta?
    
 • RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI W KONTAKCIE Z KLIENTEM - WZORCE REAGOWANIA
  • zastrzeżenia klienta
  • krytyka ze strony klienta
  • techniki radzenia sobie z "nie" klienta
  • reakcje na zachowania agresywne - sytuacje konfliktowe
  • rozpoznawanie potrzeb klienta i strategie postępowania
    
 • TYPOLOGIA TRUDNEGO KLIENTA
  • cztery typy klientów
  • zachowania typowe dla trudnego klienta
  • radzenie sobie z różnymi typami klientów
  • typowe błędy w kontaktach z trudnymi klientami
    
 • ASERTYWNOŚĆ W KONTAKCIE Z TRUDNYM KLIENTEM
  • formułowanie asertywnych komunikatorów w kontakcie z klientem
  • rodzaje zachować nieasertywnych
  • mapa asertywności - diagnoza własnej asertywności
  • przewaga zachowań asertywnych
  • język asertywności
  • korzyści i zagrożenia wynikające z postaw asertywnych
  • metody radzenia sobie z postawami asertywnymi
    
 • REAGOWANIA NA ZASTRZEŻENIA KLIENTA
  • rodzaje zastrzeżeń
  • techniki reagowania na konkretne zastrzeżenia
  • radzenie sobie z emocjami klienta
  • reagowanie na nierealne oczekiwania klienta
    
 • MANIPULOWANIE ZACHOWANIEM SWOIM I KLIENTA - TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU
  • co należy rozumieć podpoję ciem manipulacja
  • czy manipulacja jest etyczna?
  • techniki manipulacyjne
  • motywacje klienta - racjonalne i emocjonalne
  • psychologiczne reguły wpływania na klienta
  • skuteczne finalizowanie rozmów z klientami
  • konsekwencje stosowania manipulacji
    
 • "JA" W KONTAKCIE Z TRUDNYM KLIENTEM - DIAGNOZA OSOBOWOŚCIOWA
  • pozytywna samoocena i własne mocne strony
  • autoprezentacja w kontakcie z klientem
  • typy osobowości osób obsługujących klienta
  • główne atuty obsługującego
    
 • ROLA REKLAMACJI W FIRMIE
  • dlaczego nie lubimy reklamować?
  • analiza typowych modeli i form obsługi reklamacji
  • reklamacja, jako zapowiedź trudnej sytuacji w relacji z klientem 
  • kultura organizacji a reklamacje
  • reklamacja - informacja na temat jakości obsługi klienta
  • etapy w procesie przyjmowania reklamacji
  • zarządzanie reklamacją, jako zjawiskiem kreującym relacje z klientem
     

 • POZYCJA KLIENTA W PROCESIE REKLAMACYJNYM
  • prawa i obowiązki konsumenta
  • ocena oczekiwań klienta związanych ze zgłaszanym problemem
  • charakterystyka podstawowych postawa w procesie reklamacji
    

 • PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI REKLAMACJI
  • podstawy prawne
  • jak długo trwa odpowiedzialność?
  • konsekwencje nieuznania reklamacji
    
 • STRES ZWIĄZANY Z OBSŁUGĄ TRUDNEGO KLIENTA
  • sposoby radzenia sobie ze stresem
  • jak szybko z relaksować się na stanowisku pracy
  • oddzielanie pracy od życia osobistego - jak stres zostawić w pracy?


Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:

I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training znajdują się w centrum miasta, niespełna piętnaście minut Starego Miasta czy dworców PKP i PKS, co znacznie ułatwia Uczestnikom dotarcie na szkolenie.

 


 
 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 700,00 zł
 
Szkolenie w terminie 21-22 maja 2020 r.:
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 10 maja 2020 r. wynosi: 700,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 10 maja 2020 r. wynosi: 790,00 zł brutto

 

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
 

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć