WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ZWIĄZKI ZAWODOWE
Cel warsztatów:

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo:
 • jak współdziałać ze związkami zawodowymi, by zapewnić ciągłość realizacji celów firmy
 • jakie są obowiązki pracodawcy wobec związków zawodowych
 • jakie uprawnienia zgodnie z prawem mają związki zawodowe
 • jak reagować efektywnie, w zależności od przyjętej postawy związków zawodowych
 • jak rozmawiać o procedurach zwolnień grupowych i indywidualnych
 • jakie są skuteczne techniki dochodzenia do porozumienia ze związkami
 • jak unikać kardynalnych błędów w negocjacjach ze związkami zawodowymi
 • jaka jest ochrona prawna działaczy związkowych i organizacji

Warsztaty adresujemy do osób:

 • kadry zarządzającej przedsiębiorstw
 • pracowników kadr
 • przedstawicieli załóg związkowych
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:

 • wykład
 • ćwiczenia grupowe
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną, obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach, co gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

 • WSPÓŁPRACA PRACODAWCÓW ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI – PRZEPISY PRAWNE
  • najnowsze zmiany wprowadzane do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi
  • zasady efektywnego dla spółki i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników, a relacje ze związkami
  • prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika
  • rozstanie z pracownikiem - rola związków zawodowych
 • UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH A OBOWIĄZKI PRACODAWCY
  • współdziałanie związków zawodowych przy kształtowaniu treści regulaminów wewnątrzzakładowych
  • uprawnienia związków zawodowych przy: wypowiadaniu umów o pracę, rozwiązywaniu umów o pracę, zmianie warunków zatrudnienia – zmiana warunków pracy i (lub) płacy, stosowaniu kar porządkowych
  • tzw. imienna lista osób reprezentowanych przez związek zawodowy w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. Kontrowersje i poglądy.
  • uprawnienia  związków zawodowych w zakresie kształtowania warunków płacowych i warunków pracy
  • współpraca ze związkami zawodowymi, w zakresie działalności socjalnej pracodawcy
  • prawne konsekwencje zaniechania współdziałania ze związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy
  • dane osobowe pracowników a uprawnienia związków zawodowych
  • ochrona stosunku pracy działaczy związkowych, w tym w zakresie zmiany warunków zatrudnienia
  • uprawnienia do zwolnień od pracy na działalność związkową
  • postępowanie przed sądami pracy a reprezentacja pracownika przez związek zawodowy
  • odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy związkowej
 • JAK WSPÓŁDZIAŁAĆ ZE ZWIĄZKAMI, BY ZAPEWNIĆ REALIZACJĘ CELÓW ORGANIZACJI
  • zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych
  • ochrona prawna działaczy związkowych - przywileju nie można nadużywać
  • jak przeciwdziałać nadużywania przywileju
  • współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi
  • jak zawierać i wypowiadać układy zbiorowe
  • jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie
 • POLA KONFLIKTÓW MIĘDZY PRACODAWCĄ A ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI
  • rozstanie z pracownikiem – rola związków zawodowych
  • ochrona działaczy związkowych – nadużywanie przywileju
  • jak zawierać i wypowiadać układy zbiorowe
  • obowiązek konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę
  • kto wydaje zgodę na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy z działaczem związkowym?
  • okresy ochronne dla grup działaczy związkowych
 • JAK ROZWIĄZYWAĆ SPORY?
  • pojęcie, procedura i znaczenie sporów zbiorowych
  • odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych
 • NEGOCJACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI
  • co wiesz, a czego nie wiesz o negocjacjach ze związkami zawodowymi
  • najczęstsze przyczyny braku sukcesu w negocjacjach ze związkami zawodowymi
  • możliwe postawy związkowców podczas negocjacji
  • scenariusze przebiegu procesu negocjacyjnego i warianty naszych działań
  • kiedy zaczynają się negocjacje, a kończą potyczki?
  • sprawdzone postawy, wspierające sukces ze związkami
  • praktyczne spojrzenie na zależności pomiędzy kluczowymi elementami negocjacji ze związkami zawodowymi
 • PAKIETY SOCJALNE – SPECYFIKA UREGULOWAŃ I CHARAKTERYSTYKA
  • zakres podmiotowy pakietu społecznego
  • zakres przedmiotowy pakietu społecznego
  • system gwarancji chroniących przed rozwiązaniem umowy o pracę
  • gwarancje na okoliczność dalszych restrukturyzacji
  • gwarancje płacowe
  • gwarancje dla Związków Zawodowych
  • umowy społeczne - doświadczenia innych krajów europejskich
 • ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W PROCESIE ZWOLNIEŃ
  • ocena zgodności z uregulowaniami polskimi
  • zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
  • konsultacje konieczności przeprowadzania zwolnień
  • zakres przedmiotowy porozumienia o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego lub w przypadku niemożności dojścia do porozumienia zakres przedmiotowy regulaminu
  • zasady dokonywania wypowiedzeń w przypadku zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub wydania regulaminu
  • zasady współpracy z urzędem pracy
  • zasady dokonywania zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników
  • Programy Dobrowolnych Odejść
 • SKUTECZNE TECHNIKI OSIĄGANIA POROZUMIENIA
  • czy istnieją magiczne techniki negocjacji?
  • jak unikać kardynalnych błędów w negocjacjach ze związkami zawodowymi!
  • impas - czynniki ułatwiające i utrudniające wyjście z impasu
  • skuteczność negocjacyjna, empatia, aleksytymia
Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 690,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć