WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
21-22 listopada 2019

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie z najistotniejszymi aspektami zarządzania w administracji publicznej
 • poznanie działań mających na celu podniesienie efektywności zespołu
 • poznanie skutecznych metod zarządzania pracownikami
 • uzupełnienie wiadomości w obszarze motywowania, komunikacji i organizacji pracy zespołu
 • przygotowanie uczestników do podejmowania działań mających na celu zwiększanie stopnia identyfikacji współpracowników z celami instytucji
Zapraszamy do uczestnictwa:
 • osoby zajmujące kierownicze stanowiska w podmiotach administracji publicznej
 • dyrektorów i kierowników zakładów budżetowych

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:

 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia.
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne definiowanie własnych silnych
  i słabych stron, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Nagrania audiowideo - pozwalające zaobserwować siebie w symulowanych sytuacjach
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Psychozabawy
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
 

ROLA MENADŻERA W ORGANIZACJI

 • szef - przywódca czy menedżer?
 • role i zadania lidera
 • trudne wybory relacji menedżera z podwładnymi
 • autoanaliza własnego potencjału przywódczego
 • style kierowania ludźmi - które są użyteczne w zależności od typu zespołu?
 • diagnoza własnego stylu kierowania - gdzie tkwi mój potencjał?
 • gdzie tkwi największy potencjał pracowników?
   

SKUTECZNOŚĆ ORGANIZACJI PUBLICZNEJ OPARTEJ NA POTENCJALE ZESPOŁÓW

 • właściwe definiowanie celów w organizacji o charakterze publicznym
 • wspólne kreowanie celów - jak sprawić by pracownicy utożsamiali się z celami organizacji?
 • twórcze inicjowanie nowych zadań i celów
   

DZIAŁANIA MAJĄCE NAJWIĘKSZY WPŁYW NA EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁU

 • cechy idealnego - efektywnego zespołu
 • jak zbudować taki zespół? - wypracowanie zadań
 • kluczowe zadania wpływające na efektywność pracy menadżera
 • jak odkryć i wykorzystać silne strony pracowników?
 • jakie są wartości i priorytety członków zespołu?
 • narzędzia pozwalające diagnozować potencjał i kompetencje pracowników
   

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE

 • komunikacja pozioma i pionowa w dziale i w organizacji
 • rodzaje komunikacji, kanały komunikacyjne
 • bariery i błędy komunikacyjne
 • werbalne i niewerbalne narzędzia aktywnego słuchania
 • język przekonywania, perswazji, wywierania wpływu
 • typologia osobowości - charakterystyka typów i preferowanych sposobów komunikacji
   

USPRAWNIANIE DZIAŁAŃ ZESPOŁU POPRZEZ ROZMOWY ROZWOJOWE

 • rozmowy rozwojowe jako styl zarządzania ludźmi
 • czym jest rozmowa rozwojowa i dlaczego jest tak efektywnym narzędziem zarządzania ludźmi?
 • zasady funkcjonowania rozmów rozwojowych w organizacji
 • analiza najczęściej popełnianych błędów w procesie prowadzonych rozmów z podwładnymi
 • kiedy stosować rozmowy rozwojowe?
 • style prowadzenia rozmów rozwojowych
 • analiza preferowanego przez pracownika stylu rozwoju
   

ROZMOWY ROZWOJOWE - GŁÓWNE DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

 • jakie działania obejmuje proces rozmów rozwojowych?
 • pytania diagnozujące sytuację wyjściową
 • pytania monitorujące realizację zadań
 • uczenie i trening pracowników
 • mechanizmy zapamiętywania i metody uczenia pracowników
 • zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • dlaczego pracownicy lubią kanapki?
 • trening udzielania informacji zwrotnej
    

DELEGOWANIE ZADAŃ - SKUTECZNE NARZĘDZIA W USPRAWNIANIU DZIAŁAŃ

 • rola i znaczenie delegowania zadań w sprawnie funkcjonującym zespole
 • czym charakteryzuje się dobrze sformułowane zadanie?
 • jak dopasować zadania do kompetencji i umiejętności pracownika?
 • obszar odpowiedzialności pracownika, czyli równowaga pomiędzy autonomią a kontrolą
 • „dodawanie władzy" członkowi zespołu
 • jak przekazywać informacje o przydzielanym zadaniu, uprawnieniach lub odpowiedzialności
   
ZARZĄDZANIE A MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW ZESPOŁU 
 • co motywuje pracowników?
 • narzędzia motywowania
 • psychologia motywowania
 • motywacja w pracy - czynniki higieny i czynniki uskrzydlające (Maslow, Herzberg)
 • zarządzanie i motywowanie w zależności od sytuacji w zespole (poziom motywacji, poziom kompetencji)
 • zasady udzielania pochwał
 • zasady prowadzenia rozmowy dyscyplinującej
 • cykl motywacji i demotywacji
   

UWALNIANIE POTENCJAŁU ZESPOŁU POPRZEZ INFORMACJE ZWROTNE

 • informacja zwrotna jako narzędzie asertywnego przekazywania komunikatu
 • sztuka odczytywania i wykorzystywania istotnych informacji
 • poziomy rozwoju zespołu a zasady udzielania informacji zwrotnej
 • konstruktywny sposób przekazywania negatywnej informacji zwrotnej
 • jak dawkować informacje zwrotne?
 • kiedy używać negatywnego a kiedy pozytywnego feedback'u?
 • jak udzielać informacji zwrotnej aby podnosiła efektywność pracy?

 

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 990,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć