WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ZARZĄDZANIE RELACJAMI W FIRMIE - komunikacja z pracownikami
Celem szkolenia jest:
 • zapoznananie uczestników ze skutecznymi sposobami i technikami przeprowadzania rozmów z pracownikami
 • zapoznanie uczestników z narzędziami komunikacji, prowadzenia rozmów oraz udzialania informacji
 • wskazanie najpopularniejszych sposobów radzenia sobie ze stresem i emocjami przy prowadzeniu rozmów z pracownikami
 • nauczenie minimalizowania negatywnych skutków przeprowadzonych zmian w firmie

Szkolenie adresujemy do: 

 • właścicieli firm, członków zarządów
 • kadry kierowniczej
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzających zespołem pracowników
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Specyfika komunikacji w okresie zmian (kryzys, zwolnienia, restrukturyzacja, drastyczne oszczędności)
  • cele komunikacji w sytuacjach trudnych
  • przyjęta strategia komunikacyjna a budowanie wiarygodności kadry zarządzającej
  • istota planowania w realizowaniu zmian w firmie
 • Typowe błędy popełniane w przypadku konieczności przekazania negatywnych treści
  • unikanie
  • zwlekanie
  • kamuflowanie
  • ograniczanie komunikatu do suchych faktów
 • Jak przekonać pracowników do zmian, które musimy wprowadzić?
  • obawy przed zmianami
  • złość, strach i smutek - emocje charakterystyczne dla postaw pracowniczych w okresie zmiany
  • oponenci, agenci zmian, szeregowi pracownicy
 • Indywidualna rozmowa z pracownikiem
  • emocje własne, emocje rozmówcy - jak je opanować?
  • pracownik agresywny
  • pracownik nieodporny na stres
  • schemat rozmowy ze zwalnianym pracownikiem
 • Publiczne komunikowanie negatywnych treści - przed zespołem, grupą pracowników
  • struktura wystąpienia
  • elementy komunikacji niewerbalnej
  • reagowanie w sytuacji trudnej (agresywne pytania, atak słowny)

Program warsztatów realizowany jest w ciągu jednego dnia w godzinach: 10.00 - 17.30

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 745,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć