WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - aspekt prawny i negocjacyjny
Biorąc udział w szkoleniu uzyskacie Państwo praktyczną wiedzę na temat:
 • prawnych aspektów windykacji należności
 • poprawy ściągalności należności
 • zasad prowadzenia skutecznej rozmowy windykacyjnej, zarówno bezpośredniej jak i telefonicznej
 • form zabezpieczenie należności
 • technik wywierania wpływu na klienta w procesie windykacyjnym oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • profesjonalnego przygotowania się oraz przeprowadzenia negocjacji windykacyjnych z dłużnikiem
 • postępowania egzekucyjnego oraz sankcji wobec dłużników
Szkolenie adresujemy do:
 • pracowników działów handlowych, call center, księgowych
 • osób odpowiedzialnych za monitorowanie płatności klientów
 • wszystkich firm, w których występuje udział windykacji
 • wszystkich osób, których celem jest zwiększanie skuteczności i ściągania należności
Metody prowadzenia zajęć:
 • szkolenie prowadzone będzie w formie zajęć interaktywnych, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczną przykłady, ćwiczenia, testy, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia

Ramowy program szkolenia:
 • PRAWNE ASPEKTY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI
  • prawne zabezpieczenie należności
  • odzyskiwanie należności
 • PLAN STRATEGII ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI, CZYLI JAK POPRAWIĆ ŚCIĄGALNOŚĆ NALEŻNOŚCI
  • procedury windykacyjne
  • skuteczna organizacja pracy osób zajmujących się windykacją
 • WINDYKACJA TELEFONICZNA
  • specyfika windykacji telefonicznej
  • sztuka przekazywania trudnych informacji
 • WINDYKACJA W KONTAKTACH BEZPOŚREDNICH
  • metody zdobywania przewagi w rozmowie z dłużnikiem
  • jak sobie radzić z typowymi wymówkami dłużników
 • ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI
  •  zagadnienia wstępne - zabezpieczenia osobiste i rzeczowe
  • weksel in blanko i poręczenie wekslowe
 • NEGOCJACJE WINDYKACYJNE Z DŁUŻNIKIEM
  • techniki skutecznych negocjacji
  • od czego zależy sukces w negocjacjach windykacyjnych
 • REGULACJE PRAWNE
  • zobowiązania z umów
  • aspekt prawnopodatkowy
 • POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
  • podstawowe zasady postępowania egzekucyjnego
  • jak właściwie sporządzić wniosek o egzekucje
 • POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW
  • charakterystyka postępowań wobec dłużników
  • rodzaje postępowań wobec dłużników
 • SANKCJE WOBEC DŁUŻNIKÓW
  • ostrzeganie dłużnika
  • Krajowy Rejestr Dłużników - zasady funkcjonowania

 

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoleń.

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 660,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć