WYSZUKIWARKA
 


 


 
Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa czasowo wprowadzono** ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 

Dlatego też wszystkie nasze stacjonarne kursy i szkolenia
zaplanowane do końca kwietnia br. zostają odwołane
.
 Szkolenia otwarte


PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM
16-17 kwietnia 2020

Dzięki udziałowi w naszych warsztatach:


 • lepiej poznasz klasyczne jak i nowe podejście do zawodu sekretarki lub asystentki
 • pomożemy Ci poznać wszystkie tajniki pracy biurowej, dzięki której stanie się ona łatwiejsza i szybsza, a zarazem jej efektywność wzrośnie sprawiając, że twoi zwierzchnicy zaczną Cię postrzegać jako profesjonalnego pracownika
 • jeśli pracujesz na stanowisku sekretarki, zarządzasz albo pomagasz w kierowaniu biurem, a praca ta sprawia Ci wiele przyjemności, nasz warsztat na pewno jest dla Ciebie
 • jeśli w tej chwili dokonujesz wyboru swojej drogi zawodowej i pragniesz się rozwijać, czerpiąc przy tym z najlepszych wzorców, nasz warsztat na pewno jest dla Ciebie
 • jeśli pragniesz, by postrzegano Ciebie jako najwyższej klasy profesjonalistę, bez względu na fakt czy pracujesz w małej rodzinnej firmie czy w międzynarodowej korporacji, to nasze warsztaty na pewno są dla Ciebie

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału:


 • sekretarki/sekretarzy, asystentki/asystentów
 • zarówno osoby doświadczone, chcące podnieść swoje kwalifikacje, jak i dopiero przygotowujące się do nowej roli zawodowej, pragnące sprostać zadaniom współczesnego sekretariatu
 • pracowników administracji
 • wszystkie osoby chcące zdobyć nowe umiejętności, oraz profesjonalnie i kompetentnie wykonywać prace biurowo-kancelaryjne

Metodyka pracy podczas szkolenia:


 • warsztaty połączone będą z prezentacja multimedialną, wspomagającą omówienie tematyczne
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania
  i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć oraz maksymalizację efektywności warsztatów

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:


 • SEKRETARIAT "WIZYTÓWKĄ ORAZ SERCEM" FIRMY
  • miejsce sekretariatu w strukturze organizacyjnej firmy
  • rola sekretariatu w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
  • zakres odpowiedzialności i kompetencji osób zarządzających sekretariatem
  • na czym polega profesjonalizm funkcjonowania sekretariatu?
     
 • ORGANIZACJA NOWOCZESNEGO SEKRETARIATU/BIURA
  • zawody - sekretarka i asystentka - w Europie i w Polsce
  • efektywna współpraca z szefem i osobami strategicznymi w firmie
  • podróż służbowa: krajowa i zagraniczna – zasady organizacji i rozliczeń
     
 • PLANOWANIE ORAZ ORGANIZACJA PRACY SEKRETARIATU
  • zarządzanie czasem pracy sekretariatu
   • organizacja czasu pracy sekretariatu
   • sporządzanie ramowego planu dnia pracy swojego oraz przełożonych
   • ustalanie hierarchii ważności zadań, czyli identyfikowanie priorytetów
   • rozpoznanie i eliminacja „pożeraczy” czasu
  • obieg oraz efektywne zarządzanie informacją
   • sekretariat, jako „centrum informacyjne” firmy
   • źródła pozyskiwania informacji 
   • zasady udzielania informacji 
    • precyzyjne przekazywanie informacji
    • udzielanie informacji zwrotnych
    • dyskrecja w udzielaniu informacji
   • informacje poufne
      
 • ASERTYWNOŚĆ W BIURZE – SCENARIUSZE POSTAW BIZNESOWYCH
  • istota i zasady zachowań asertywnych (test sprawdzający asertywność)
  • asertywność w miejscu pracy
   • przejawy postaw i ich wpływ na zachowania Klientów
    • agresywnych, uległych, manipulatorskich
  • postawa asertywna w zachowaniu i relacjach z innymi ludźmi
  • asertywne wyrażanie poglądów
  • umiejętność wyrażania opinii  
   • asertywna odmowa
   • asertywne stawianie granic i ich obrona
   • przyjmowanie ocen i reakcja na krytykę
  • korzyści i zagrożenia wynikające z asertywnej postawy
  • jak nie ulegać presji i naciskom? – „komunikat ja”, „zdarta płyta”
     
 • DOKUMENTACJA W SEKRETARIACIE
  • zasady obiegu dokumentów w firmie
  • korespondencja biurowa
   • rodzaje korespondencji biurowej
   • ewidencja i tworzenie dokumentów biurowych
   • zasady redagowania pism
   • treść oraz układ graficzny korespondencji biurowej 
  • archiwizacja dokumentacji firmowej
   • metody przechowywania dokumentów
   • zasady porządkowania dokumentów poufnych, finansowych, akt osobowych
   • czas przechowywania poszczególnych dokumentów
     
 • ETYKIETA W SEKRETARIACIE
  • budowanie pozytywnego wizerunku własnego oraz firmy
   • autoprezentacja
   • kultura osobista
   • rola wyglądu zewnętrznego  
  • biurowy savoir-vivre na co dzień
   • wykorzystywanie zasad savoir-vivre w pracy sekretariatu
   • zachowanie się w różnych okolicznościach (zaproszenia, życzenia, upominki, kondolencje)
  • reguły przyjmowania interesantów oraz gości
   • powitanie,  przedstawienie, tytułowanie
   • zasady pierwszeństwa
   • chronienie czasu pracy szefa, czyli jak dyplomatycznie „odprawić’’ interesanta
  • organizacja imprez firmowych
    
 • SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU SEKRETARIATEM
  • od czego zależy sukces komunikacji w firmie?
  • na co zwracać uwagę by zachęcać innych do kontaktu?- jak budować pozytywną komunikację?
  • bariery w komunikacji (telefonicznej, face to face)
  • komunikacja werbalna
   • jak podczas rozmowy budować atmosferę nastawioną na współpracę?
   • techniki pozwalające minimalizować błędy w komunikowaniu się
   • zasady wykorzystania pytań
   • sztuka aktywnego słuchania
  • biznesowe rozmowy telefoniczne
   • nawiązanie dobrego kontaktu przez telefon
   • przejrzystość i czytelność w rozmowie telefonicznej
   • sposób mówienia w rozmowie telefonicznej – intonacja, szybkość mówienia, modulowanie głosu, dykcja
  • komunikacja niewerbalna
   • od czego zależy pozytywne pierwsze wrażenie?
   • mowa ciała, mowa gestów
     
 • UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE W „TRUDNYCH SYTUACJACH”
  • co to jest „trudna sytuacja” i kiedy przestaje być trudna?
  • jak okiełznać stres? zasoby osobiste i środowiskowe
  • zarządzanie emocjami Klienta, sprawne ich „gaszenie”
  • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych
   • zastrzeżeń ze strony Klienta
   • obiekcji ze strony Klienta
   • krytyki ze strony Klienta


Zajęcia realizowane
są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00 (rejestracja od 9.45)
II dzień - 9.00 - 16.30

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training znajdują się w centrum miasta, niespełna piętnaście minut Starego Miasta czy dworców PKP i PKS, co znacznie ułatwia Uczestnikom dotarcie na szkolenie.

 


 
 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 700,00 zł
 
Szkolenie w terminie 16-17 kwietnia 2020 r.:
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 5 kwietnia 2020 r. wynosi: 700,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 5 kwietnia 2020 r. wynosi: 790,00 zł brutto

 

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
 

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć