WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


OFFICE MANAGER - ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM. Efektywność w pracy Asystentki - Sekretarki
7-8 maja 2020

Podczas warsztatów omówione zostaną umiejętności, które każda asystentka/sekretarka powinna profesjonalnie opanować, aby podnieść efektywność swojej pracy.
 

Zajęcia obejmować będą między innymi następujące obszary tematyczne:


 • skuteczna komunikacja – techniki dobrego porozumiewania się z uwzględnieniem
  postawy asertywnej, tworzenie korzystnego wizerunku wobec klienta, profesjonalna
  komunikacja telefoniczna
 • zasady współpracy z szefem i osobami strategicznymi w firmie - identyfikacja
  zasad indywidualnych oraz zwyczajowych, jakie należy stosować w pracy
 • dokumentacja biurowa - zasady opracowywania, przygotowywania i delegowania
 • planowanie i organizacja pracy własnej oraz współpracowników - umiejętne
  planowanie i zarządzanie czasem i priorytetami, rozpoznawanie
 • „trudne sytuacje” – opanowanie emocji, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach
  stresowych, skuteczne negocjacje z szefem, współpracownikami i klientami.

Warsztaty adresujemy do:


 • szefów biur, sekretariatów, kancelarii
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie sekretariatem, recepcją
 • sekretarek i asystentek zarówno doświadczonych, chcących podnieść swoje kwalifikacje,
 • jak i dopiero przygotowujących się do nowej roli zawodowej, pragnących sprostać zadaniom współczesnego sekretariatu.

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:


 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Testy i trening umiejętności.
Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Ramowy program szkolenia:


 • OCENA ZAWODU ASYSTENTA/SEKRETARZA
  • możliwości rozwoju zawodowego
  • odpowiedzialność i kompetencja osób zarządzających sekretariatem
    
 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - EFEKTYWNE POROZUMIEWANIE
  • rozwijanie umiejętności komunikacji dla zwiększenia efektywności pracy
  • komunikacja, jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi
  • umiejętności w zakresie komunikacji
    
 • ASERTYWNOŚĆ W BIURZE
  • istota i zasady zachowań asertywnych
  • asertywność w miejscu pracy
  • asertywne wyrażanie poglądów
  • umiejętność wyrażania opinii
  • przyjmowanie ocen i reakcja na krytykę
    
 • ELEMENTY NEGOCJACJI DLA ASYSTENTEK/SEKRETAREK, CZYLI JAK NIE DAĆ SIĘ PRZECHYTRZYĆ?
  • jak reagować na presję
  • jak nie poddać się technikom manipulacyjnym
  • jak wzbudzić i podtrzymywać zainteresowanie Klienta 
    
 • WSPÓŁPRACA Z SZEFEM I OSOBAMI STRATEGICZNYMI W FIRMIE
  • umiejętne przekazywanie poleceń szefa innym pracownikom
  • Asystent/Sekretarz jako potencjalne źródło nieformalnej informacji (jak uniknąć niepotrzebnych konfliktów)
  • utrzymanie prawidłowych relacji z szefem
  • lista kluczowych oczekiwań szefa
  • ochrona czasu pracy szefa
  • efektywność w pracy asystentki
     
 • ZARZĄDZANIE CZASEM - PLANOWANIE I ORGANIZACJA
  • analiza osobistego stylu pracy
  • koordynacja własnego przebiegu dnia z dniem pracy przełożonego 
    
 • ORGANIZACJA PRACY WIELOZADANIOWEJ
  • umiejętne planowanie i zarządzanie czasem i priorytetami
  • rozpoznanie i eliminacja pożeraczy czasu
  • prawidłowa koordynacja zadań
  • spójne i obiektywne przekazywanie informacji
    
 • ZARZĄDZANIE PRACĄ BIURA
  • informacja zewnętrzna i wewnętrzna
  • rodzaje informacji - zbieranie, udzielanie i ich znaczenie
    
 • BIZNESOWE ROZMOWY TELEFONICZNE - specyfika i znaczenie tej drogi informacji
  • nawiązanie dobrego kontaktu przez telefon
  • przejrzystość i czytelność w rozmowie telefonicznej
  • sposób mówienia - w kontaktach telefonicznych 
     
 • DOKUMENTACJA BIUROWA - ZASADY OPRACOWYWANIA, PRZYGOTOWANIA I DELEGOWANIA
    
 • BIZNESOWY SAVOIR - VIVRE
  • etykieta biznesowa
  • zasady pierwszeństwa
  • organizacja i udział w spotkaniach
  • współpraca ze środkami masowego przekazu

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.45)
II dzień - 9.00 - 16.30

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training znajdują się w centrum miasta, niespełna piętnaście minut Starego Miasta czy dworców PKP i PKS, co znacznie ułatwia Uczestnikom dotarcie na szkolenie.

 


 
 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 850,00 zł
 
Szkolenie w terminie 7-8 maja 2020 r.:
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 27 kwietnia 2020 r. wynosi: 850,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 27 kwietnia 2020 r. wynosi: 990,00 zł brutto

 

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
 

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć