WYSZUKIWARKA
 


 


 
Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa czasowo wprowadzono** ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 

Dlatego też wszystkie nasze stacjonarne kursy i szkolenia
zaplanowane do końca czerwca br. zostają odwołane
.
 Szkolenia otwarte


NOWOCZESNY MENADŻER - Czyli Akademia Lidera XXI wieku.
1-30 listopada 2019
Celem kursu jest:
 • udoskonalenie umiejętności menedżerskich z punktu widzenia ich przydatności w pełnieniu ról kierowniczych
 • uświadomienie znaczenia marketingu w nowoczesnej firmie chcącej zdobywać przewagę konkurencyjną na rynku
 • wypracowanie metod nowoczesnego działania
 • poznanie technik  wywierania wpływu
 • dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek, dotyczących organizacji pracy własnej i współpracowników
 • poznanie roli Public Relations w budowaniu prestiżu firmy
 • poznanie zasad współczesnego savoir-vivre w biznesie
 • poznanie zasad przygotowywania prezentacji
 • rozwój umiejętności:
  • kreowania swojego wizerunku w biznesie
  • myślenia strategicznego
  • sprawnego podejmowania decyzji 
  • delegowania zadań
  • wyboru metody i organizacji prowadzenia projektów
  • przygotowania atrakcyjnej i skutecznej prezentacji
  • publicznego przemawiania i prezentowania- wyznaczania przewagi strategicznej marki/firmy
  • przeprowadzania analizy marketingowej
  • projektowania strategii dla marki/dla przedsiębiorstwa
 • zaznajomienie się z procesami monitoringu i oceny ryzyka
 • przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu realizacji wywiadu konkurencyjnego
 • nabycie umiejętności trafnej analizy pozyskanych danych oraz przełożenia jednostkowych informacji
Kurs adresujemy do:
 • menedżerów oraz specjalistów marketingu i sprzedaży
 • pracowników działów HR i służb personalnych kadry kierowniczej 
 • wszystkich zainteresowani tematyką kursu
Metody prowadzenia zajęć:
 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych,
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę kursu
 • Testy i trening umiejętności

 Program kurs:


 • ZJAZD 1 - PRZYWÓDZTWO I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
  • Menedżer a zespół - rola lidera w formułowaniu grupy
  • Aby działać skuteczniej i efektywniej...
  • Prawo dla menedżera - co każdy menedżer wiedzieć powinien?
  • Zarządzanie zespołem
  • Etapy zarządzania czasem - prezentacja i wdrażanie procesu zarządzania czasem
  • Sposoby motywowania samego siebie i innych
 • ZJAZD 2 - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - CZYLI JAK OSIĄGNĄĆ ZAŁOŻONE CELE W ZMIENNYM ŚRODOWISKU
  • Podstawowe zasady zarządzania projektem
  • Planowanie projektu - etap decyzyjny
  • Dobór zespołu projektowego
  • Harmonogram projektu i monitoring realizacji poszczególnych etapów
  • Etap realizacyjny
 • ZJAZD 3 - PR - BUDOWANIE WIZERUNKU FIRMY
  • Public Relations w firmie
  • Rola menedżera w budowaniu wizerunku firmy
  • Kontakty z mediami
  • Współczesny savoir-vivre w biznesie
  • Sztuka komunikacji w biznesie zgodna z zasadami savoir- vivre
 • ZJAZD 4 - WYSTĄPIENIA PUBLICZNE- ORGANIZACJA SPOTKAŃ BIZNESOWYCH
  • Prezentacja jako efektywne narzędzie komunikacji
  • Przygotowanie prezentacji i przemówień publicznych
  • Mowa ciała
  • Aspekt prowadzenia prezentacji
  • Przyjęcia i uroczystości
 • ZJAZD 5 - STRATEGIA MARKETINGOWA - BUDOWANIE PRZEWAGI RYNKOWEJ W CZASACH KRYZYSU
  • Zarządzanie strategiczne - myślenie menedżera w kategoriach strategicznych
  • Rola i struktura planu marketingowego
  • Badania marketingowe - zbieranie, przetwarzanie i analiza danych
  • Opracowanie strategii marketingowej firmy
 • ZJAZD 6 - WYWIAD GOSPODARCZY (KONKURENCYJNY)
  • Rzetelna informacja jako najcenniejszy zasób firmy- podstawowe pojęcia
  • Rola wywiadu gospodarczego w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Biały wywiad
  • Nieoficjalnie metody pozyskiwania informacji gospodarczych (szary i czarny wywiad)
  • Analiza konkurencji na podstawie raportu wywiadu konkurencyjnego
 • ZJAZD 7 - BEZPIECZEŃSTWO GOSPODARCZE FIRMY
  • Źródła zagrożeń dla zasobów informacyjnych organizacji
  • Globalizacja i jej wyzwania dla współczesnego przedsiębiorstwa
  • Werbowanie i podkupywanie pracowników przez konkurencję
  • Polityka bezpieczeństwa przedsiębiorstwa (instytucji)
  • Bezpieczeństwo gospodarcze firmy
  • Metody inwigilacji fizycznej i technicznej

 

Zajęcia odbędą się w terminach:

Warszawa:
10-11 października 2013r.

13-15 listopada 2013r.
12-13 grudnia 2013r.

Wrocław:
28-29 października 2013r.
27-29 listopada 2013r.
19-20 grudnia 2013r.

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 2 600,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć