WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM WŁASNYM I WSPÓŁPRACOWNIKÓW
18-18 września 2019

Celem szkolenia jest:


 • dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek, dotyczących organizacji pracy własnej i współpracowników
 • wypracowanie, wyćwiczenie metod nowoczesnego działania
 • identyfikacja własnych trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy
 • wypracowanie własnych zasad zarządzania czasem
 • zapoznanie uczestników z tradycyjną oraz współczesną metodą czasowego planowania zadań

Adresatami warsztatów są: 


 • osoby, które chcą zdobyć umiejętności zarządzania samym sobą i planowaniem własnej pracy

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:


 

 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne definiowanie własnych silnych i słabych stron, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:


 • CZYM JEST CZAS I CZY MOŻNA NIM ZARZĄDZAĆ? - wprowadzenie
  • rozwój świadomości uczestników
  • korzyści wynikające z organizowania czasu
  • określenie pełnionych ról w życiu
  • określenie wartości "mój potencjał - ile czasu mi pozostaje?"
  • test - kontrola czasu w życiu zawodowym
    
 • TECHNIKI I ZASADY ORGANIZOWANIA CZASU
  • analiza macierzy Eisenhowera - model klasyfikacji wykonywanych zadań w ujęciu "zadanie pilne - zadanie ważne"
  • wyznaczanie priorytetów
  • określenie indywidualnych czynników ograniczających dobre gospodarowanie czasem
  • reguła Pareto - model poszukiwania kluczowych miejsc dla aktywności zawodowej i osobistej
    
 • ETAPY ZARZĄDZANIA CZASEM - PREZENTACJA I WDRAŻANIE PROCESU ZARZĄDZANIA CZASEM
  • definiowanie zamierzeń, działań (etap przygotowania koncepcji zmian)
  • sposób określania mierzalnych i ambitnych celów (etap przygotowania celów)
  • podejmowanie decyzji i wcielania ich w życie (etap oceny pomysłów i adaptacji)
  • kontrola zaplanowanych działań (etap kontrolowania działań)
  • asertywność w zarządzaniu czasem 
 • PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI SWOICH DZIAŁAŃ
  • zasady skutecznej komunikacji
  • zasady budowania dobrej atmosfery i skuteczności w układach interpersonalnych
  • postępowanie w sytuacjach konfliktowych
  • wzory budowania relacji na zasadzie "wygrany - wygrany"
  • metody przygotowania się do ważnych rozmów, prezentacji
  • metody notowania zwiększające zdolności do zapamiętywania i kreatywnego rozwiązywania sytuacji problemowych
    
 • SPOSOBY MOTYWOWANIA SAMEGO SIEBIE
  • technika automotywacji
  • wizualizacja przyszłości
  • zasada "ser szwajcarski"
  • zasada małych kroków w odniesieniu do nielubianych zadań

Program realizowany jest w ciągu jednego dnia w godzinach: 10.00 - 17.00

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 490,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć