WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


COACHING od menagera do coach'a - nowy standard zarządzania

Naszym celem jest, aby poznali Państwo:

 • jak ocenić swoje kompetencje i mocne strony jako skuteczny coach?
 • jak udoskonalić postawę jako menedżer - coach, poprzez zastosowanie nowych strategii działania?
 • jak rozróżnić i wydobyć ze swoich pracowników największy potencjał oraz znajdować nowe rozwiązania podnoszące efektywność ich pracy?
 • jak skutecznie wykorzystać narzędzie komunikacji, prowadzić rozmowy coachingowe oraz udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych?
 • jak wzmacniać swoje relacje zaufania i otwartości z pracownikami?
 • jak rozróżnić i dopasować słabe i mocne strony swoich pracowników do odpowiednich zadań tak, aby efektywnie ich praca była większa?
 • jak usystematyzować proces przygotowania i przeprowadzania coachingu?
Warsztaty adresujemy do:
 • członków zarządów firm, którzy chcą zwiększyć globalną efektywność i wydajność pracy w swoich organizacjach
 • menedżerów, którzy chcą skuteczniej zarządzać pracownikami
 • wszystkich, którzy chcą rozwijać w sobie umiejętności i postawy cechujące profesjonalnego i skutecznego coach'a

Warsztaty prowadzone będą w interaktywnej formie, czyli tak, aby uczestnicy czuli się partnerami spotkania i ćwiczyli poznane umiejętności. Dzięki realizowanym ćwiczeniom oraz opisom konkretnych sytuacji dowiedzą się Państwo: kiedy należy rozpocząć coaching pracownika?, jak długo powinien on trwać?, jakimi metodami należy się posługiwać?, jak określać potrzebę rozwojową kadr?

Ramowy program warsztatów: 

 • CZAS NA COACHING - DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z COACHINGU?
 • OCENA WŁASNEJ KOMPETENCJI JAKO COACHA - JAKIE UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE POWINIEN MIEĆ SKUTECZNY COACH?
  • ĆWICZENIE: rozpoznawanie emocji, budowanie własnej tożsamości, komunikacja z uwzględnieniem matrycy aktywnego umysłu. Celem ćwiczenia jest zdiagnozowanie własnych umiejętności komunikacyjnych i sprowadzenie jej do poziomu społecznego, oraz właściwe ukształtowanie postawy jako coacha
 • UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE W COACHINGU - ŚWIADOME ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ
  • ĆWICZENIE: ćwiczenie komunikacyjne z zakresu zadawania pytań i poprawnej parafrazy. Celem ćwiczenia jest poznanie technik zadawania pytań oraz rozwinięcie umiejętności świadomego zarządzanie komunikacją
 • MODEL PRZYWÓDZTWA SYTUACYJNEGO (WG P. HERSEYA) DLA POTRZEB COACHINGOWYCH
  • wywieranie wpływu na innych może opierać się na dwóch różnych motywatorach: władza i partnerstwo. Paul Hersey wyróznia cztery style współdziałania, wynikające z  modelu przywództwa sytuacyjnego
 • PROCES COACHINGU - PRZYGOTOWANIE
 • PROCES COACHINGU- CYKL COACHINGOWY
  • diagnoza
  • uczenie
  • ocena
 • ROZMOWA COACHINGOWA
 • COACHING - I CO DALEJ?

Szkolenie realizowane jest w przeciągu dwóch dni (16 godzin)

 

 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 390,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć