WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ABC PRAWA PRACY
Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie Uczestników (pracowników, pracodawców i przyszłych pracowników) z zagadnieniami w prawie pracy oraz podstawowymi zasadami regulującymi stosunek pracy
 • nabycie oraz poszerzenie posiadanej wiedzy z zakresu prawa pracy i praktycznego podejścia w codziennej pracy

 

Szkolenie adresujemy do:

 • pracowników działów kadrowych i personalnych
 • osoby zarządzające zespołami ludzi
 • właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy na temat prawa pracy

Metodyka szkoleń:
 • wykład interaktywny
 • prezentacja w programie PowerPoint
 • praca na dokumentach: stosunek pracy (wzory umów), ewidencja urlopów, dokumentacja pracowników, dokumentacja pracodawców, dokumenty wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • praca indywidualna i w grupach
 • analizy przypadków, panel dyskusyjny, wymiana zdań pomiędzy uczestnikami zajęć

 • ABC PRAWA PRACY                                                                                                               
  • zawarcie umowy o pracę
   • treść umowy
   • forma umowy o pracę (czas określony, nieokreślony, na zastępstwo, okres próbny)
   • rodzaje umów o pracę
  • charakterystyka umów cywilno-prawnych
   • umowa zlecenia
   • umowa o dzieło
   • umowa agencyjna
   • kontrakt menadżerski
 • PRACODAWCA I PRACOWNIK
  • obowiązki pracodawcy i pracownika
  • odpowiedzialność pracownika za naruszenie obowiązków pracowniczych
  • odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  • czas pracy
   • wymiar etatu
   • norma tygodniowa i dzienna
   • czas pracy w godzinach nadliczbowych
   • ewidencjonowanie czasu pracy
   • przestój w pracy
   • polecenie dyżuru
 • WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE DOŚWIADCZENIE
  • formy wynagrodzenia
  • składniki wynagrodzenia za pracę
  • dodatkowe składniki wynagrodzenia
  • odprawa rentowa lub emerytalna
  • potrącenia z wynagrodzenia
 • URLOPY PRACOWNICZE
  • urlop bezpłatny
  • urlop wypoczynkowy
   • nowe zasady ustalania urlopu 2010/2011
   • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, sposoby jego ustalania
  • urlop chorobowy (brak wynagrodzenia za 1 dzień choroby)
  • zasada udzielania pracownikowi urlopu na dni robocze w zamian za pracę w dni ustawowo wolne
 • ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
  • wypowiedzenie przez pracownika
  • wypowiedzenie przez pracodawcę
  • porozumienie stron
  • z winy pracownika
  • z winy pracodawcy
  • sytuacje, w których pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem
 • ŚWIADECTWO PRACY
  • szczegółowa treść
  • sposób i tryb jego wydawania
 • NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM PRAWA PRACY – PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • profilaktyczna ochrona zdrowia
  • szkolenia
 • PRZEPISY PRAWO PRACY W ŚWIETLE ZMIAN 2010/2011
  • omówienie najnowszych zmian w kodeksie pracy

Indywidualne konsultacje z Trenerem w ramach potrzeb.

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 690,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć