WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ANALIZ LOGISTYCZNYCH ZA POMOCĄ MICROSOFT EXCEL

Celem warsztatów jest przede wszystkim zwiększenie wiedzy, a co za tym idzie efektywności pracy osób pracujących w działach logistyki. Praktyczne umiejętności przekazane podczas warsztatów pozwolą uzyskiwać z posiadanych danych więcej informacji, niż dotychczas.

W czasie trwania warsztatów zostaną poruszone następujące kwestie:

 • jak wykorzystać funkcje arkusza kalkulacyjnego przy analizie ekonomicznej procesów logistycznych?
 • jak dynamicznie analizować dane przy użyciu tabeli przestawnej?
 • jak budować różnego rodzaju raporty logistyczne przy użyciu arkusza kalkulacyjnego?

Adresaci warsztatów:

 • pracownicy działów logistyki i spedycji
 • osoby zarządzające działami logistyki
 • osoby, które zamierzają w przyszłości zajmować się logistyką, spedycją
 • osoby zainteresowane tematyką logistyki, chcące poszerzyć zakres wiedzy

Metody pracy podczas warsztatów:

 • zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych ćwiczeń
 • zapewnienie interaktywnego charakteru warsztatów poprzez udostępnienie niezbędnego sprzętu do wykonywania ćwiczeń w postaci laptopów
 • warsztaty wspomagane są prezentacją na rzutniku multimedialnym
 • indywidualne i grupowe dyskusje z Trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej

·     

Zajęcia prowadzone w małych, kameralnych grupach

Program szkolenia:

 • MOŻLIWOŚCI FUNKCJI W ARKUSZU KALKULACYJNYM PRZY ANALIZIE EKONOMICZNEJ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
  • analiza:
   • kosztów logistycznych
   • kompletności i przydatności zapasów
   • struktury wielkości i dynamiki zakupu
   • struktury i wielkości zapasów
   • sprzedaży utraconej

         Oraz:

   • procesy logistyczne, a rentowność
   • ceny zakupu, a koszty działalności
 • DYNAMICZNA ANALIZA DANYCH DZIĘKI TABELI PRZESTAWNEJ – ZACHOWANIE MIERNIKÓW LOGISTYCZNYCH W CZASIE
  • zachowanie się wskaźników
  • wskaźniki branżowe, a wskaźniki w czasie
  • tabela przestawna – narzędzie do analizy dużych baz danych
  • co wpływa na błędną interpretację zachowań wskaźników
 • BUDOWANIE BUDŻETOWYCH I OPERACYJNYCH RAPORTÓW LOGISTYCZNYCH –PRZYKŁADY
  • raporty o wyjątkach
  • raporty bieżące
  • raporty skumulowane
  • graficzne ujęcie danych w raportach
Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 550,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć