WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ZASADY PROWADZENIA METRYKI SPRAWY ADMINISTRACYJNEJ
26-26 czerwca 2019
W dniu 7 marca 2012 r. weszły w życie nowelizacje: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa, których celem jest zwiększenie przejrzystości udziału poszczególnych urzędników w procesie wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych oraz podatkowych. 

Cel szkolenia:


Zapoznanie pracowników odpowiedzialnych za sprawy administracyjne z najnowszymi zasadami prowadzenia metryk spraw oraz dokumentów, które muszą zostać sporządzone, zawartości metryki sprawy i technicznego aspektu prowadzenia metryki.

Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy:


 • pracowników administracji publicznej (rządowej, samorządowej) i skarbowej
 • osoby prowadzące postępowanie egzekucyjne
 • wszystkich urzędników którzy będą musieli przygotowywać metryki spraw

Metody:


 • szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładów połączonych z elementami warsztatów,
  co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania
  i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia

Program szkolenia warsztatowego:


 • WPROWADZENIE DO ZMIAN, CZYLI RATIO LEGIS ZMIAN
 • CEL I ZAŁOŻENIA USTAWY NOWELIZUJĄCEJ KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
  I ORDYNACJĘ PODATKOWĄ W ZAKRESIE WPROWADZENIA OBOWIĄZKU PROWADZENIA METRYKI
 • PODMIOTY I OSOBY ZOBOWIĄZANE DO PROWADZENIA METRYKI AKT SPRAWY
 • RODZAJ SPRAW, W KTÓRYCH OBOWIĄZEK PROWADZENIA METRYKI JEST WYŁĄCZONY
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy
 • OMÓWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA METRYKI AKT SPRAWY
  • ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
   (art. 66a k.p.a.)
  • ustawa Ordynacja podatkowa (art. 171a o.p.)
 • METRYKA AKT SPRAWY W ŚWIETLE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA
 • TECHNICZNY ASPEKT SPOSOBU PROWADZENIA METRYKI AKT SPRAW
  • forma papierowa
  • system teleinformatyczny
  • różnice występujące między sposobami założenia i prowadzenia metryk spraw
 • ANALIZA WZORU METRYKI SPRAWY
  • dane obowiązkowe i fakultatywne
  • oznaczenie sprawy
  • tytuł sprawy
  • czynności realizowane w sprawie
  • osoby realizujące czynności
  • rodzaje, data dokonywanych czynności
  • identyfikator dokumentu w aktach sprawy
 • WPŁYW TEJ NOWELIZACJI PRZEPISÓW NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWĄ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH
 • METRYKA AKT W SPRAWACH
  • zakończonych przed 7 marca 2012 roku
  • które toczą się w dacie wejścia w/w regulacji prawnej
Indywidualne konsultacje z prowadzącym - w ramach potrzeb.

Zajęcia realizowane są w godzinach: 10.00 - 17.00
Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 390,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć