WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ZASADY KONSTRUOWANIA BUDŻETU ZADANIOWEGO - warsztaty
1-2 października 2019
• przygotowanie Uczestników do sporządzania budżetu zadaniowego zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawy o finansach publicznych
• przedstawienie praktycznych zagadnień dotyczących planowania, konstruowania budżetu zadaniowego.
• uzyskanie przez Uczestników odpowiedzi w szczególności na następujące pytania:
- jak skutecznie planować budżet w oparciu o zakładane wyniki działalności?
- jaka jest istota i założenia budżetu zadaniowego?
- jak przygotować się do opracowywania budżetu?
- jakie są etapy i terminy wdrożenia budżetu zadaniowego?
- jakie są relacje pomiędzy klasyfikacją budżetową a opisem zadaniowym budżetu?
- w jaki sposób monitorować i gromadzić informacje podczas prac nad budżetem?

Zapraszamy do uczestnictwa:

• kierowników jednostek samorządu terytorialnego
• kierowników jednostek organizacyjnych
• księgowych
• wyższą kadrę menedżerską
• pracowników działów finansowo – księgowych
• osoby zajmujące się kontrolą zarządczą
• audytorów
• wszystkich zainteresowanych tematyką budżetowania zadaniowego

• zajęcia warsztatowe:
- ćwiczenia
- praca w podgrupach
- studia przypadku
- dyskusja
- wykład
- prezentacja

1. BUDŻET ZADANIOWY I JEGO CHARAKTERYSTYKA
• formalne znaczenie budżetu zadaniowego
• definicja
• efekty wdrożenia
• cechy i rodzaje budżetu zadaniowego

2. PROCES PLANOWANIA BUDŻETU ZADANIOWEGO
• określenie danych do planowania
- prognoza dochodów
- wyznaczenie wielkości wydatków
* bieżących
* inwestycyjnych (program inwestycyjny)
- określenie wielkości zadłużenia
• wstępny podział środków dla realizatorów zadań
• definiowanie zadań budżetowych przez realizatorów
- zgodnie z procedurami
• analiza planów i projekt budżetu
• realizacja budżetu i zmiany
• sprawozdawczość budżetowa

3. PRZYGOTOWANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO
• jak sprawnie przygotować budżet (niezbędne procedury)
• system rachunkowości a ewidencja wykonania budżetu zadaniowego
• klasyfikacja budżetowa a budżet zadaniowy
• budżet inwestycyjny a budżet operacyjny
• omówienie formularza BZ i zasad ich wypełniania
• zasady definiowania działań dla poszczególnych podzadań
• budżet zadaniowy a planowanie wieloletnie - inwestycje wieloletnie w układzie zadaniowym

4. PROCES I ETAPY WDRAŻANIA METODOLOGII W UKŁADZIE ZADAŃ
• zasady definiowania mierników
• konstrukcja zestawu mierników
• powiązanie mierników z celami
• przykłady mierników poprawnych i niepoprawnych
• przygotowanie systemu pomiaru zadań

5. PROCEDURA BUDŻETOWANIA ZADANIOWEGO

6. ETAPY OPRACOWANIA BUDŻETU ZADANIOWEGO

7. OPRACOWANIE BUDŻETU W UKŁADZIE ZADANIOWYM DLA DANEJ INSTYTUCJI np. JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
• definiowanie zadań, celów, mierników dla danej instytucji; określanie wartości docelowej mierników
• konstrukcja wskaźników dla wybranych zadań instytucji

8. KOSZTY ZADANIA BUDŻETOWEGO, ICH PODZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA – PLANOWANIE WYDATKÓW W WARUNKACH BUDŻETU ZADANIOWEGO
• planowanie wydatków bezpośrednich
• planowanie wydatków pośrednich

9. OMÓWIENIE ZASAD KONSTRUOWANIA BUDŻETU ZADANIOWEGO
• Jak identyfikować zadania?
• Jakie są typowe zadania występujące w budżecie projektu finansowanego z EFS?
• Wskaźniki oceny efektywności zadań
• Co powinno być określone dla każdego zadania w budżecie?

10. KORZYŚCI Z WDROŻENIA BUDŻETU ZADANIOWEGO

SESJA ĆWICZEŃ: TWORZENIE BUDŻETU ZADANIOWEGO

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

  • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
  • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
  • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 690,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć