WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW DLA PRZEMYSŁU KONFEKCYJNEGO
22-23 lipca 2019
Celem warsztatów jest:
 • zwiększenie efektywności, lojalności i wydajności pracowników przemysłu konfekcyjnego
 • pokazanie zależności pomiędzy komunikacją a skutecznym motywowaniem zespołu
 • doskonalenie zdolności przywódczych
 • wskazanie kluczowych zasad przy wyznaczaniu celów oraz organizacji pracy własnej i zespołu
 • nabycie umiejętności kierowania zespołem w sytuacjach trudnych i kryzysowych
Warsztaty adresujemy do:
 • kierowników, menadżerów, właścicieli firm
 • członków zespołów
 • wszystkich zainteresowanych tematyką warsztatów
Metody prowadzenia zajęć:
 • krótkie wykłady wprowadzające przeplatane przykładami stanowiącymi punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć oraz maksymalizację efektywności warsztatów
 • warsztaty połączone będą z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne
Program warsztatów:

 • IDENTYFIKACJA I WPROWADZANIE ZMIAN W ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU ZESPOŁU
  • rola lidera a zmiany organizacyjne
  • czynniki zewnętrzne wpływające na zmiany w organizacji
  • zmiany w organizacji - dobre i złe strony
 • JA JAKO LIDER
  • umiejętności osobiste
  • style kierowania i współpracy z innymi
  • osobowość lidera/przywódcy
  • sztuka asertywności
  • umiejętność wywierania wpływu, perswazji
 • PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ I ZESPOŁU
  • planowanie - ustalanie priorytetów
  • organizowanie - delegowanie zadań i wydawanie poleceń służbowych
  • narzędzia ułatwiające kontrolę i rozliczanie obowiązków działań zespołowych
 • KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH W RELACJACH PRZEŁOŻONY/PODWŁADNY
  • istota i rodzaje komunikacji
  • zasady efektywnej komunikacji
  • typy komunikatów
  • identyfikacja i eliminacja błędów w komunikacji
 • INTEGRACJA ZESPOŁU
  • etapy rozwoju zespołu
  • role zespołowe
  • istota i znaczenie pracy zespołowej
  • zalety pracy zespołowej
  • budowanie i organizacja zespołu
 • ROLA MOTYWOWANIA W KIEROWANIU ZESPOŁEM
  • czynniki motywowania i zarządzania
  • płacowe i pozapłacowe rodzaje środków motywacyjnych
  • psychologiczne aspekty motywowania
 • KONFLIKTY W ZESPOLE
  • typy zachowań w zespole pracowników
  • trudne sytuacje - przyczyny i skutki
  • rywalizacja w grupie
  • radzenie sobie z negatywnymi emocjami
  • sposoby efektywnego rozwiązywania konfliktów
  • lider-mediator

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć
13:00 - 13:30 Obiad w restauracji

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 500,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć