WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - warsztaty szkoleniowe dla początkujących

Celem szkolenia jest:

 • zaznajomienie uczestników szkolenia z podstawowymi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem projektów
 • poznanie podstawowych różnic między procesami a projektami
 • zaznajomienie się z procesami monitoringu i oceny ryzyka
 • nabycie umiejętności wyboru metody i organizacji prowadzenia projektów
 • posługiwanie się procesami planowania i kontroli realizacji projektów
 • ogólna orientacja w zagadnieniach ryzyka i jakości w projektach

Adresatami warsztatów są: 

 • początkujący bądź przyszli liderzy projektów i podprojektów
 • członkowie zarządu przedsiębiorstw i organizacji
 • członkowie zespołów projektowych
 • wszyscy którzy są zainteresowani pracą w  projekcie

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia.
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne definiowanie własnych silnych i słabych stron, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań.
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Psychozabawy
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Podstawowe zasady zarządzania projektem
  • Definicja projektu
  • Korzyści tworzenia i realizacji projektów
  • Możliwości zastosowania
  • Wady i najczęściej popełniane błędy, zagrożenia
 • Planowanie projektu  - etap decyzyjny
  • Diagnoza potrzeb projektu
  • Ocena realizacji -  wykonalności
  • Ocena opłacalności
  • Decyzja
 • Planowanie realizacji projektu - etap realizacyjny
  • Szukamy sponsora projektu
  • Definiujemy cele projektu
  • Definiujemy zakres projektu
  • Określamy niezbędne zasoby do realizacji projektu
  • Dobieramy narzędzia zarządzania projektem planowanie
   • zarządzanie reaktywne i proaktywne
   • typowy proces planowania
   • struktura podziału prac
   • kompresja harmonogramu
   • budżetowanie
   • wspomaganie planowania programami komputerowymi (MS Project)
 • Lider projektu
  • Profil idealnego lidera projektu
  • Adekwatność celów projektu do wartości i motywacji lidera
  • Tworzenie wizji realizacji projektu
  • Budowanie autorytetu
 • Dobór zespołu projektowego
  • Definicja zespołu projektowego, ocena potrzeb
  • Pozyskanie odpowiednich zasobów ludzkich
  • Style pracowników w projekcie, role
 • Harmonogram projektu i monitoring realizacji poszczególnych etapów
  • Opracowanie harmonogramu
  • Ocena ryzyka
  • Kamienie Milowe
  • Elastyczność projektu
  • Kontrola kosztów określanie przyczyn zakłóceń przebiegu projektu
  • zarządzanie wymaganiami
  • zarządzanie zmianami
  • kontrolowanie projektu
   • sposoby zbierania informacji
   • raportowanie
   • modele sterowania projektem
 • Zarządzanie zespołem projektowym
  • Komunikacja
  • Zasady współpracy
  • Zadania
  • Perswazja i charyzma lidera
  • Zakończenie projektu, raport i ocena
  • narzędzia i techniki kontrolowania przebiegu projektu

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.00

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 290,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć