WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


WYKWALIFIKOWANA OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH kurs e-learningowy

Cel kursu:


Celem kursu jest przekazanie Uczestniczkom kompleksowej wiedzy z zakresu opieki nad osobami starszymi, a także podniesienie ich kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności, co poprawi ich pozycję na rynku pracy. Kursanci zdobędą niezbędną wiedzę, która da im podstawy do ubiegania się o pracę w szpitalach lub domach opieki społecznej.

Kurs skierowany  jest do:


  • pracowników „białego sektora”, czyli osób związanych ze ochrona zdrowia i pomocą społeczną
  • osób, które myślą o podjęciu pracy w zawodzie opiekunki osób starszych
  • wszystkich zainteresowanych tematyką kursu.

Metody pracy:


Kurs „Wykwalifikowana opiekunka osób starszych” to 120 godzin dydaktycznych z zakresu wykonywania czynności higienicznych przy podopiecznym oraz czynności z zakresu gospodarstwa domowego, wspierania jego biologicznych funkcji i organizowania czasu podopiecznego. Kurs zakończy się egzaminem przeprowadzonym również w formie elektronicznej. Na jego podstawie uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej, które potwierdzi zdobyte przez nich kwalifikacje. Materiały edukacyjne zamieszczane będą na specjalnej platformie e-learningowej. Wszelkie niejasności będzie można wyjaśniać na bieżąco z wykładowcami i ekspertami na specjalnym forum dyskusyjnym.

Program kursu:


MODUŁ I: WYKONYWANIE CZYNNOŚCI HIGIENICZNYCH PRZY PODOPIECZNYM
- pierwszy dzień w pracy
- wywiad
- dziennik obserwacji
- najbliższe otoczenie podopiecznego
- zabezpieczenie potrzeby czystości
- słanie łóżka
- zmiana bielizny pościelowej
- higiena skóry
- jak jest zbudowana skóra
- toaleta jamy ustnej
- kąpiel w łóżku
- mycie okolic intymnych
- mycie głowy podopiecznego w łóżku
- załatwianie fizjologicznej potrzeby w  łóżku
MODUŁ II: WSPIERANIE BIOLOGICZNYCH FUNKCJI ŻYCIOWYCH PODOPIECZNEGO
- zaspokajanie potrzeby odżywiania
- wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych
- usprawnianie podopiecznych w obrębie łóżka i mieszkania
- realizowanie zadań zleconych przez lekarza
- udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrażających życiu
- uprawnianie chorego w obrębie domu i łóżka
- ćwiczenia z podopiecznym
- ćwiczenia ruchowe
- wspomaganie leczenia i pielęgnacja ran
- opatrywanie ran
- podawanie leków
- zabiegi resuscytacyjne
MODUŁ III: WYKONYWANIE CODZIENNYCH CZYNNOŚCI Z ZAKRESU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
- zasady prawidłowego żywienia
- metody oceny odżywiania przez osoby starsze
- zapotrzebowanie energetyczne osób w podeszłym wieku
- źródła witamin i składników mineralnych w diecie osoby starszej
- różne rodzaje diet
- zasady przechowywania żywności
- utrzymywanie czystości otoczenia podopiecznego
MODUŁ IV: ORGANIZOWANIE CZASU PODOPIECZNEGO I DOTRZYMYWANIE TOWARZYSTWA
- komunikatywność – istotna umiejętność Opiekunki Osób Starszych
- proces komunikacji
- kanały komunikacji
- sfery komunikacji
- komunikacja asertywna
- potrzeby człowieka
- rodzaje aktywności osób starszych służące zaspokajaniu potrzeb
- postawy wobec starzenia się i starości
- aktywizacja osób starszych
- wybrane formy rekreacji w warunkach domowych
- wybrane formy rekreacji poza domem podopiecznego
- etyka w pracy opiekunki
- terapia zajęciowa.

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 790,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć