WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


TEAM BUILDING & PRZYWÓDZTWO
21-22 października 2019

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie menedżerów do pełnienia funkcji przywódczych w firmie
 • diagnoza i identyfikacja umiejętności cech skutecznego menedżera
 • poprawienie efektywności zarządzania ludźmi w oparciu o nowoczesne techniki zarządzania personelem
 • dostarczenie treningu umiejętności, niezbędnych do profesjonalnego pełnienia funkcji kierowniczych
 • poznanie tajników ludzkiej osobowości, mających wpływ na sprawność działania
Szkolenie skierowane jest do:
 • członków zarządów firm, którzy chcą zwiększyć globalną efektywność i wydajność pracy w swoich organizacjach
 • menedżerów, którzy chcą skutecznie zarządzać pracownikami
 • specjalistów zainteresowanych diagnozą władnych kompetencji
 • wszystkich zainteresowanych praktycznym treningiem umiejętności interpersonalnych
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia.
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne definiowanie własnych silnych i słabych stron, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań.
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Psychozabawy
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
 • rola menedżera - lidera w przedsiębiorstwie
 • być przywódcą - czyli jaką drogę wybrać?
 • zdolności przywódcze menedżera
 • predyspozycje przywódcy - cechy dobrego przywódcy
 • analiza własnego poziomu kierowania - diagnoza własnego stylu zarządzania
 • jak wykorzystać swoje mocne strony do motywowania innych
 • test kompetencji menedżerskich
 • czym jest zespół - rola menedżera w formułowaniu grupy
 • najważniejszy kapitał organizacji - ludzie - rozwój pracowników
 • delegowanie uprawnień - czyli jak przekazać obowiązki
 • motywowanie pracowników do efektywniejszej pracy
 • monitorowanie, ocena i kontrola pracowników
 • test kompetencji menedżerskich
 • dlaczego warto pracować w zespole
 • role w zespole
 • rola lidera zespołu
 • dylemat menadżera - kierować czy przewodzić
 • ocena własnych słabych i mocnych stron podstawą skutecznego zarządzania
 • twój zespół i jego poziom rozwoju                                    
 • co wpływa na efektywność zespołu                                     
 • ocena zespołu                                                                          
Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 450,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć