WYSZUKIWARKA
 


 


 
Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa czasowo wprowadzono** ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 

Dlatego też wszystkie nasze stacjonarne kursy i szkolenia
zaplanowane do końca kwietnia br. zostają odwołane
.
 Szkolenia otwarte


PROFESJONALNA ASYSTENTKA ZARZĄDU
5-6 marca 2020

Celem szkolenia jest:


 • omówienie specyfiki pracy asystentki zarządu
 • nabycie wiedzy o sposobach efektywnej realizacji powierzonych zadań
 • rozwój umiejętności pozwalających sprostać oczekiwaniom osób zarządzających
 • nabycie umiejętności budowania własnej wiarygodności
 • wzrost osobistej skuteczności

 

Szkolenie  skierowane jest do:

 • asystentek i sekretarek zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej
 • wszystkich, którzy pragną rozszerzyć swoje dotychczasowe umiejętności zawodowe

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:

 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń.
 • Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

CECHY PROFESJONALNEJ ASYSTENTKI ZARZĄDU
 • specyfika pracy asystentki zarządu
 • zakres obowiązków
 • kwalifikacje zawodowe i predyspozycje osobiste
 • możliwość rozwoju zawodowego
KULTURA I ETYKA ZAWODOWA ASYSTENTKI ZARZĄDU
 • savoir-vivre w pracy asystentki
 • zasady pierwszeństwa
 • dress code, czyli zasady doboru elementów ubioru
 • etyka i odpowiedzialność w pracy
TWORZENIE WIZERUNKU WŁASNEGO I WIZERUNKU FIRMY
 • prawo pierwszego wrażenia
 • kreowanie marki firmy
 • autoprezentacja autentyczna, fałszywa i wybiórcza
 • troska o wizerunek własny, szefa i firmy
WERBALNE TECHNIKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
 • poziomy komunikacji
 • efektywna komunikacja w zespole
 • zasady w kontaktach interpersonalnych
 • techniki poprawiające wzajemne porozumiewanie się
 • zasady przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnych
SKUTECZNA KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
 • znaczenie mowy ciała w relacjach interpersonalnych
 • odczytywanie znaczenia ruchów ciała: gesty, mimika, pozycja ciała, dotyk
 • kontakt wzrokowy z rozmówcą
 • operowanie głosem
 • techniki wpływania na rozmówcę poprzez mowę ciała
 • mowa ciała podczas spotkań biznesowych
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z PRZEŁOŻONYM, CZYLI WARUNKI DOBREJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY SZEFEM A ASYSTENTKĄ
 • ustalanie zasad współpracy
 • elastyczność i empatia
ASERTYWNOŚĆ W PRACY ASYSTENTKI ZARZĄDU
 • asertywność – klucz do dobrej komunikacji ze światem
 • stosowanie asertywnych komunikatów
 • umiejętność wyrażania opinii
 • przyjmowanie ocen i reakcja na krytykę
 • asertywność wobec samego siebie
 • korzyści i zagrożenia wynikające z asertywnej postawy
STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
 • najgroźniejsze stresory
 • wpływ stresu na efektywność pracy
 • indywidualny styl rozwiązywania konfliktów
 • co robić aby nie generować trudnych sytuacji?- czyli inteligencja emocjonalna
ROZMOWY BEZPOŚREDNIE I TELEFONICZNE Z KLIENTAMI
 • pierwsze wrażenie a nastawienie klienta
 • nawiązanie dobrego kontaktu, wzbudzanie zaufania klienta
 • przejrzystość i czytelność
 • sposoby postępowania z różnymi klientami
NARADY SŁUŻBOWE, SPOTKANIA I POSIEDZENIA ZARZĄDU
 • rodzaje i formy spotkań biznesowych
 • zasady zwoływania posiedzeń
 • przygotowywanie materiałów, projektów uchwał
 • biznesowa prezentacja multimedialna – jak dostosować treść prezentacji do odbiorców?
 • przedstawianie i tytułowanie podczas spotkań
 • protokołowanie podczas spotkań
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE KORESPONDENCJĄ BIUROWĄ
 • tworzenie dokumentacji biurowej
 • ocena przydatności dokumentów
 • segregowane i przechowywanie dokumentów
 • elektroniczne moduły zarządzania dokumentacją
 • praca „w chmurze”, czyli dostęp do dokumentów z każdego miejsca
ORGANIZACJA PRACY ZADANIOWEJ
 • umiejętne planowanie i zarządzanie czasem
 • ustalanie priorytetów
 • „złodzieje czasu”, czyli jak radzić sobie z pożeraczami czasu
 • koordynacja pracy własnej z pracą szefa

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień -  10.00 - 17.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.45)
II dzień - 9.00 - 16.30

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training znajdują się w centrum miasta, niespełna piętnaście minut Starego Miasta czy dworców PKP i PKS, co znacznie ułatwia Uczestnikom dotarcie na szkolenie.

 


 
 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 850,00 zł

 
Szkolenie w terminie 5-6 marca 2020 r.

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 25 lutego 2020
r. wynosi: 850,00 zł brutto

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 25 lutego 2020
r. wynosi: 990,00 zł brutto

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

 

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
 

Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku MEN.
  

Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć