WYSZUKIWARKA
 


 


 
Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa czasowo wprowadzono** ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 

Dlatego też wszystkie nasze stacjonarne kursy i szkolenia
zaplanowane do końca kwietnia br. zostają odwołane
.
 Szkolenia otwarte


PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE CZASEM
1-1 kwietnia 2020 lub 27-27 maja 2020
Dzięki udziałowi w szkoleniu warsztatowym Uczestnicy:

 • zoptymalizują wykorzystywanie własnego czasu
 • zapoznają się z procesem planowania czasu
 • nauczą się wyznaczać cele i rozkładać pracę w czasie
 • będą potrafili priorytetyzować zadania
 • dowiedzą się jak unikać niepotrzebnego marnowania czasu
 • będą wstanie wyliczyć wartość swojego czasu
 • dowiedzą się w jaki sposób wyznaczać terminy
Adresaci szkolenia warsztatowego:

 • kadra menedżerska
 • osoby zarządzające zespołami pracowników
 • wszyscy, dla których czas ma kluczowe znaczenie w ich pracy zawodowej
 • wszyscy  zainteresowani tematyką warsztatów
Metody pracy podczas szkolenia warsztatowego:

 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.
Ramowy program szkolenia: • CZYM JEST CZAS?
  • definicja
  • uświadomienie roli czasu w naszym życiu
  • co ma wpływ na nasze odczuwanie szybkości przebiegu czasu
  • jaki mamy wpływ na wykorzystywanie czasu
     
 • ANALIZOWANIE CZASU
  • obliczanie wartości własnego czasu
  • badanie na czym tracimy najwięcej czasu
  • jak możemy zaoszczędzić czas?
    
 • PROCES PLANOWANIA CZASU
  • wyznaczanie celów
  • cele długo i krótkoterminowe
  • no co należy zwrócić uwagę wyznaczając cele
  • weryfikacja celów
  • szacowanie ilości potrzebnego czasu
  • wydajność w przebiegu dnia – na kiedy planować określone zadania
  • zalety planowania czasu
    
 • OKREŚLANIE PRIORYTETÓW
  • kategoryzacja zadań
  • czym różnią się zadania ważne od pilnych?
  • reguły i metody pomocne przy priorytetyzacji
  • delegowanie zadań – które zadania można powierzyć innym?
    
 • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRACĄ WŁASNĄ W CIĄGU DNIA
  • jak dobrze zorganizować sobie dzień
  • ustalanie czasu potrzebnego na planowanie dnia
  • tabela wykorzystywanego czasu
  • dzielenie dnia na efektywne bloki pracy
    
 • PRZESZKODY W EFEKTYWNYM WYKORZYSTANIU CZASU
  • przeszkody wewnętrzne
  • czym są pożeracze czasu?
  • jak efektywnie lokalizować pożeracze czasu
  • metody usuwania przeszkód
  • przeszkody zewnętrzne
  • elementy rozpraszające
  • niepotrzebne angażowanie uwagi
  • asertywność jako metoda radzenia sobie z przeszkodami
    
 • ELEMENTY POMOCNICZE W ZARZĄDZANIU CZASEM
  • kalendarz
  • oragnizer
  • urządzenia przenośne – smartfon, tablet, laptop
  • narzędzia pakietu MS Office
    

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training znajdują się w centrum miasta, niespełna piętnaście minut Starego Miasta czy dworców PKP i PKS, co znacznie ułatwia Uczestnikom dotarcie na szkolenie.

 


 
 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 450,00 zł

 
Szkolenie w terminie 1 kwietnia 2020 r.:

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 20 marca 2020 r. wynosi: 450,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 20 marca 2020 r. wynosi: 540,00 zł brutto
 

Szkolenie w terminie 27 maja 2020 r.:
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 18 maja 2020 r. wynosi: 450,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 18 maja 2020 r. wynosi: 540,00 zł brutto

 

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
 

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć