WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


PODSTAWY FUNDRAISINGU I SPONSORINGU
6-9 stycznia 2023 lub 31-31 lipca 2024
Celem szkolenia jest:
 • uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat podstawowych aspektów związanych z pomocą dla organizacji - fundraisingiem i sponsoringiem
 • zapoznanie uczestników z występującymi modelami w Polsce i zagranicą
 • przedstawienie kanonu reguł etycznych
 • praktyczne przygotowanie pracowników organizacji do pozyskiwania środków
Szkolenie adresujemy do:
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych
 • osób zajmujących się sponsoringiem lub fundraisingiem
 • wszystkich zainteresowanych tematyką

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:


 • Krótkie wykłady, będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca indywidualna i w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych sytuacji i zachowań
 • Dyskusje - omawianie wyników ćwiczeń
Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej. Liczne ćwiczenia gwarantują aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia i pełne opanowanie prezentowanych zagadnień.
Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: 


 
 • Podstawowe informacje o fundraisingu
 • Definicja i warunki dobrego fundraisingu

 • Mechanizmy fundraisingu działające w Polsce i za granicą

 • Przegląd metod fundraisingowych i ich dostosowanie do tematów organizacji

 • Możliwości wprowadzenia fundraisingu w organizacji

 • Ułatwienia i przeszkody w realizacji działań fundraisingowych

 • Elementy organizacji niezbędne do realizacji skutecznego fundraisingu

 • Metody pozyskania fundraisera do organizacji

 • Silne i słabe strony fundraiserów - jak z nimi pracować

 • Rola i pozycja fundraisera w organizacji

 • Sponsoring jako forma promocji

 • Różne definicje sponsoringu i  występujące z tym komplikacje

 • Typowe modele sponsorskie występujące w Polsce.

 • Wybór najlepszych modeli sponsoringu dla organizacji i określonych przedsięwzięć

 • Metody poszukiwania kandydatów na sponsora

 • Planowanie i budowanie długofalowej współpracy ze sponsorami

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30
Sale szkoleniowe EMPRIZ Training

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training znajdują się w centrum miasta, niespełna piętnaście minut Starego Miasta czy dworców PKP i PKS, co znacznie ułatwia Uczestnikom dotarcie na szkolenie.

 


 
 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 090,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć