WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


MICROSOFT WORD DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe zagadnienia związane z pracą z tekstem przy użyciu edytora tekstów.
Podczas warsztatów Uczestnicy nauczą się:

 • podstawowych zasad poruszania się w programie MS Word
 • wprowadzania danych i podstawowych operacji na tekście
 • zarządzania plikami w formie dokumentu tekstowego
 • formatowania stworzonego dokumentu
 • tworzenia tabel i operacji na danych w tabelach
Adresaci warsztatów:
W szczególności zapraszamy osoby sporadycznie korzystające z komputera, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę na temat edytora tekstów
Metodyka prowadzenia zajęć:
 • zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych ćwiczeń
 • zapewnienie interaktywnego charakteru warsztatów, poprzez udostępnienie niezbędnego sprzętu do wykonywania ćwiczeń w postaci laptopów
 • warsztaty wspomagane są prezentacją na rzutniku multimedialnym
 • indywidualne i grupowe dyskusje z Trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • zajęcia prowadzone w małych, kameralnych grupach
Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach (do 12 osób)
Program ramowy warsztatów:

PIERWSZE KROKI – ZAPOZNANIE Z PROGRAMEM
 • uruchamianie, zamykanie, przełączanie się między otwartymi oknami
 • elementy ekranu
 • widoki – układ do wydruku i układ do czytania
 • dostosowywanie wyglądu programu do własnych potrzeb
 • modyfikacja istniejących pasków narzędzi
 • opcje wydruku dokumentu
 • skalowanie, drukowanie stron
UMIEJĘTNOŚĆ TWORZENIA DOKUMENTU
 • wprowadzanie danych
 • wprowadzanie znaków specjalnych i symboli
 • zaznaczanie i edycja danych
 • przenoszenie, kopiowanie i usuwanie tekstu
FORMATOWANIE DOKUMENTU – CZYLI JAK STWORZYĆ DOKUMENT MIŁY DLA OKA
 • formatowanie czcionki
 • formatowanie akapitów
 • podział na kolumny
 • tabulatory, wcięcia, odstępy
 • style
SEGREGOWANIE DANYCH PRZY POMOCY TABEL
 • wprowadzanie i edycja tekstu
 • zaznaczanie poszczególnych elementów tabeli
 • dodawanie i usuwanie wierszy, kolumn i komórek
 • zmiana parametrów całości lub części tabeli
 • sortowanie tabeli
 • wybór stylu obramowania
 • operacje na danych w tabelach
JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ UTWORZONYMI DOKUMENTAMI?
 • otwieranie, zamykanie dokumentu
 • zapisywanie dokumentu
 • właściwości pliku
 • tworzenie dokumentów PDF
 • zapisywanie pliku jako strony internetowej
 • ochrona dokumentu hasłem
 • ochrona przed zmianami i odczytem
Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 16.00
II dzień - 9.00 - 16.00

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 450,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć