WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


MICROSOFT EXCEL W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Cele uczestnictwa w warsztatach:

Podczas warsztatów nasz Trener – praktyk wskaże odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie funkcje arkusza kalkulacyjnego są najlepszymi narzędziami do obliczania wielkości zysku, marży, narzutu, udziału procentowego?
 • jak szybko analizować dane przy użyciu tabel przestawnych?
 • jak skutecznie zarządzać sprzedażą przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych?
 • jak ewidencjonować czas pracy i obecności pracowników, dzięki możliwościom arkuszy kalkulacyjnych?
 • jak przejrzyście analizować dane, przy pomocy funkcji wykresów dostępnych w programie MS Excel?

Adresaci warsztatów:

 • kadra menadżerska
 • osoby pracujące w programie MS Excel w przedsiębiorstwach
 • osoby chcące pogłębić i wzbogacić swoją wiedzę na temat możliwości programu, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji stosowanych w sprzedaży, zarządzaniu, controllingu, planowaniu
 • osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, chcące poznać funkcje arkusza kalkulacyjnego, ułatwiające prowadzenie przedsiębiorstwa
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką warsztatów

Metody pracy podczas warsztatów:

 • zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych ćwiczeń
 • Uczestnicy mają do dyspozycji niezbędny sprzęt do wykonywania ćwiczeń w postaci laptopów (zapewnienie interaktywnego charakteru warsztatów)
 • warsztaty wspomagane są prezentacją ćwiczeń na rzutniku multimedialnym
 • indywidualne i grupowe dyskusje z Trenerem
 • zajęcia prowadzone w małych, kameralnych grupach

Program warsztatów:

 • FUNKCJE ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL JAKO NARZĘDZIE DO OBLICZANIA WIELKOŚCI ZYSKU, OBROTU, MARŻY, NARZUTU, UDZIAŁU
 • funkcje logiczne
 • funkcje matematyczne
 • funkcje tekstowe
 • funkcje daty
 • funkcje wyszukiwania
 • TABELE PRZESTAWNE JAKO NARZĘDZIE DO SZYBKIEJ ANALIZY DANYCH
 • tworzenie tabeli przestawnej
 • przetwarzanie tabeli przestawnej
 • zmiana wyglądu tabeli przestawnej
 • dostosowywanie pól tabeli przestawnej
 • opcje tabeli przestawnej
 • obliczenia w tabelach przestawnych
 • definiowanie niestandardowych obliczeń
 • zaawansowane tabele przestawne
 • tabela na podstawie skonsolidowanych zakresów
 • wykorzystanie danych zewnętrznych
 • opcje odświeżania
 • makra w tabelach przestawnych
 • wykresy przestawne
 • PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ FUNKCJI MS EXCEL W BIZNESIE
 • tworzenie dokumentów ofertowych
 • tworzenie dokumentów sprzedażowych
 • tworzenie rachunków i zestawień
 • tworzenie faktur i zestawień
 • rozliczenia, budżety
 • zobowiązania finansowe
 • wyliczanie odsetek
 • tworzenie kalendarzy zadań, płatności
 • planowanie i harmonogramowanie projektu
 • tworzenie bazy zasobów projektowych
 • ewidencja obecności pracowników
 • ewidencja czasu pracy
 • TWORZENIE WYKRESÓW W CELU WIZUALIZACJI WYNIKÓW
 • tworzenie i modyfikacja wykresu
 • układ wykresu
 • formatowanie danych
 • formatowanie podsumowań, wyliczeń, parametrów
 • ukrywanie i odkrywanie danych
 • formatowanie warunkowe

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 550,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć