WYSZUKIWARKA
 


 


 
Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa czasowo wprowadzono** ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 

Dlatego też wszystkie nasze stacjonarne kursy i szkolenia
zaplanowane do końca czerwca br. zostają odwołane
.
 Szkolenia otwarte


KREOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE
3-4 października 2019
Biorąc udział w szkoleniu uzyskacie Państwo praktyczną wiedzę na temat:

 • roli i miejsca rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach rosnącej konkurencji rynkowej
 • nowoczesnych narzędzi zarządzania firmą z uwzględnieniem celów finansowych
 • zasad wdrażania nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • aktywnych technik zarządzania finansami i kosztami w celu poprawy systemu kontroli produktywności i wyniku przedsiębiorstwa
 • rozwiązywania dylematów związanych z podejmowaniem trudnych decyzji finansowych
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji o kosztach w celach jeszcze lepszego zarządzania

Adresaci szkolenia:

 • kadra zarządzająca
 • osoby analizujące sprawozdania finansowe przedsiębiorstw
 • przyszli inwestorzy planujący zakup akcji
 • analitycy kredytowi
 • członkowie rad nadzorczych

Metodyka pracy podczas szkolenia warsztatowego:

 • szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładów połączonych z elementami warsztatów, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia

Ramowy program szkolenia:

 • POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  • dokumentowanie polityki rachunkowości
  • uproszczenia dla mniejszych przedsiębiorstw
  • wpływ uproszczeń na sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
  • nadrzędne zasady sprawozdawczości finansowej
 • WYCENA INWESTYCJI W CENIE RYNKOWEJ JAKO INSTRUMENT POLITYKI BILANSOWEJ
  • co to są inwestycje w prawie bilansowym
  • inwestycje długoterminowe a środki trwałe - kryterium rozróżnienia
  • wycena ostrożna a wycena rynkowa inwestycji
  • wpływ wyceny rynkowej na wynik finansowej
  • przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji długoterminowych
  • przekwalifikowanie inwestycji długoterminowych do środków trwałych
 • REZERWY JAKO INSTRUMENT KREOWANIA WYNIKU FINANSOWEGO
  • rodzaje i definicja rezerw
  • zasada ostrożności a rezerwy w bilansie
  • przyczyny tworzenia oraz rozwiązywania rezerw
  • wpływ rezerw na wynik finansowy przedsiębiorstwa
 • ODPISY AKTUALIZUJĄCE A WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA
  • odpisy aktualizujące w prawie bilansowym
  • odpisy a amortyzacja środków trwałych
  • wpływ odpisów aktualizujących na koszty przedsiębiorstwa
  • manipulowanie wynikiem finansowym poprzez odpisy aktualizujące
 • AMORTYZACJA JAKO ELEMENT KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
  • metody, stawki amortyzacji w prawie bilansowym
  • metody i stawki amortyzacji w prawie podatkowym
  • amortyzacja a koszty bilansowe
 • AKTYWOWANIE KOSZTÓW W BILANSIE
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • aktywowanie prac rozwojowych w bilansie

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 990,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć