WYSZUKIWARKA
 


 


 
Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa czasowo wprowadzono** ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 

Dlatego też wszystkie nasze stacjonarne kursy i szkolenia
zaplanowane do końca kwietnia br. zostają odwołane
.
 Szkolenia otwarte


KORESPONDENCJA HANDLOWA I BIZNESOWA
28-29 maja 2020
Celem szkolenia warsztatowego jest:

 • przybliżenie uczestnikom zasad tworzenia i postępowania z korespondencją
 • omówienie formalnych zasad układu i redagowania pism
 • przećwiczenie pisania różnej korespondencji
 • poznanie najważniejszych form i rodzajów zewnętrznej korespondencji
 • rozwinięcie umiejętności „lekkiego” pisania i swobody wypowiedzi.
Szkolenie warsztatowe adresujemy do:

 • asystentek i sekretarek
 • wszystkich pracowników biurowych, w szczególności pracowników:
 • działu obsługi klientów
 • działu sprzedaży
 • działu reklamacji
 • działu zaopatrzenia
 • osób odpowiedzialnych za tworzenie korespondencji.

Szkolenie zwrócone jest również w kierunku osób, które planują dopiero rozpocząć pracę w biurze, które chciałyby poznać zasady oraz przećwiczyć tworzenie korespondencji handlowej i biznesowej.
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:

 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Praca na komputerach
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Testy i trening umiejętności.

Szkolenie warsztatowe prowadzone jest w małych, kameralnych grupach.
Ramowy program szkolenia warsztatowego:

Omawianie części modułów związanych jest z ćwiczeniami wykonywanymi na sprzęcie komputerowym,
pozwalającymi na praktyczne opanowanie poruszanych treści
 • OGÓLNE ZASADY REDAGOWANIA PISM
  • język korespondencji
  • cele komunikacji pisemnej
  • etapy tworzenia pisma
  • styl, kompozycja, rozplanowanie pisma
  • wybór i modelowanie tonu pisma
 • KLUCZOWE ZASADY POSTĘPOWANIA Z KORESPONDENCJĄ
  • elementy pisma
  • treść oraz forma pism
  • czas rozpatrywania
  • zwroty używane w korespondencji
  • zwroty zakazane w korespondencji
  • skróty w korespondencji 
 • KORESPONDENCJA ZEWNĘTRZNA - HANDLOWA
  • analiza różnych ofert handlowych
  • sporządzanie oferty handlowej
  • formułowanie zapytań ofertowych
  • postępowanie z odpowiedziami na zapytania ofertowe
  • elementy uwzględniane przy redagowaniu zamówienia
  • przygotowanie zamówień
 • BUDOWANIE POZYTYWNEGO KONTAKTU Z KLIENTEM I PARTNEREM BIZNESOWYM
  • style odnoszenia się do Klienta
  • efektywne prezentowanie własnej organizacji
  • właściwe badanie, odbieranie emocji przekazywanych za pomocą pisma
  • ukryta zachęta dla Klienta
  • przygotowanie pozytywnych i negatywnych treści
  • formułowanie odpowiedzi na reklamacje, zarzuty
  • asertywność w pisanej korespondencji 
 • "TRUDNA" KORESPONDENCJA
  • analiza emocji i faktów w pismach Klientów
  • psychologiczny schemat odpowiedzi na „trudne" pisma
  • reagowanie na zarzuty i zastrzeżenia
  • komunikowanie niepopularnych decyzji
  • obrona przed manipulacją 
 • KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
  • specyfika korespondencji
  • zasady pisania i wysyłania e-maili
  • struktura i tematy wiadomości
  • układ graficzny w treści korespondencji elektronicznej
  • typowe problemy  


Indywidualne konsultacje z Trenerem – w ramach potrzeb.

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.45)
II dzień - 9.00 - 16.30

 

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training znajdują się w centrum miasta, niespełna piętnaście minut Starego Miasta czy dworców PKP i PKS, co znacznie ułatwia Uczestnikom dotarcie na szkolenie.

 


 
 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 690,00 zł
 
Szkolenie w terminie 28-29 maja 2020 r.:
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 16 maja 2020 r. wynosi: 690,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 16 maja 2020 r. wynosi: 790,00 zł brutto

 

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
 

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć