WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


KOMPETENTNY PRACOWNIK SAMORZĄDOWY - aspekty prawne i umiejętności
7-8 listopada 2019
Celem szkolenia warsztatowego jest:
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy na stanowisku urzędnika samorządowego
 • zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym
 • wzrost umiejętności interpersonalnych
 • usprawnienie komunikacji i przekazu informacji pomiędzy pracownikami oraz w kontaktach z interesantami
 • przygotowanie Uczestników do sprawnego zarządzania pracą swoją i zespołu w którym działają
 • wzrost efektywności pracy
Szkolenie warsztatowe adresujemy do:
 • pracowników samorządowych każdego szczebla
 • pracowników samorządowych zatrudnionych w:
  • urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych
  • starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych
  • urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
  • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki
  • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego
 • wszystkich osób pracujących lub chcących zacząć pracować w administracji samorządowej  
Metodyka pracy podczas szkolenia warsztatowego:
 • szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładów połączonych z elementami warsztatów, co gwarantuje aktywne zaangażowanie Uczestników szkolenia
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć oraz maksymalizację efektywności warsztatów.
Program szkolenia warsztatowego obejmuje następujące zagadnienia:
 • Prawne aspekty pracy urzędnika samorządowego
  • Ustawa o pracownikach samorządowych
   • zmiana podstaw zatrudnienia w nowej ustawie o pracownikach samorządowych z 2008 r.
   • nowe zasady naboru na stanowiska urzędnicze
   • służba przygotowawcza
   • regulaminy w świetle nowych regulacji prawnych
   • ocena pracowników samorządowych
   • czas pracy pracowników samorządowych
   • zmiana zasad wynagradzania pracowników samorządowych
   • odpowiedzialność porządkowa pracowników samorządowych
   • zasady zwalniania pracowników samorządowych
   • uprawnienia działaczy związkowych
  • Ustawa o ochronie danych osobowych
   • charakterystyka procesów przetwarzania danych osobowych w administracji
   • dane osobowe zawarte w oświadczeniu majątkowym urzędników oraz jakich danych nie trzeba publikować
   • zakres przetwarzania danych osobowych interesantów oraz pracowników urzędu
   • Administrator Bezpieczeństwa Informacji w strukturze organizacyjnej urzędu
   • co grozi pracownikowi samorządowemu za nie przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych – kary i sankcje
   • zasady dopuszczania danych osobowych obywateli podmiotom zewnętrznym (bankom, policji, dziennikarzom, firmom zajmującym się odbieraniem odpadów komunalnych itd.)
   • zbiory danych podlegające obowiązkowi rejestracji do GIODO oraz w jaki sposób takiej rejestracji dokonać
   • co powinna zawierać dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych
  • Ustawa - zamówienia publiczne
   • zakres w/w ustawy dotyczący i obowiązujący pracowników samorządowych
   • aktualna podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego wg wzorcowego przebiegu procedury udzielenia 
   • różne tryby zamówień publicznych
   • różnicowanie kryteriów oceny
   • instrumenty elektroniczne w zamówieniach publicznych
 • Wizerunek urzędu
  • Tworzenie pozytywnego wizerunku instytucji (sposoby reakcji na zarzuty, kampanie negatywne, rankingi, sposoby na chwalenie się sukcesami)
  • Rola urzędnika samorządowego w budowaniu prestiżu urzędu i wizerunku administracji publicznej w społeczeństwie
  • Urzędnik przyjazny interesantowi
 • Etyka samorządowa i estetyka pracy
  • Znajomość etyki samorządowej jako obowiązek każdego pracownika samorządowego
  • Savoir-vivre
  • Kultura osobista
  • Wygląd urzędnika, czyli ubraniowy kodeks pracy
  • Aktywne przeciwdziałanie oraz zwalczanie oszustw i nadużyć
  • Relacje podwładny-przełożony 
 • Mobbing
  • Czym jest mobbing? definicje mobbingu, źródła, przyczyny, skutki
  • Mobbing a molestowanie i dyskryminacja – podobieństwa i różnice 
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie mobbingu
  • Prawa poszkodowanego w zakresie mobbingu, czyli ochrona godności człowieka
 • Komunikacja interpersonalna w pracy urzędnika samorządowego
  • Zasady skutecznej komunikacji
  • Techniki oddziaływania w kontaktach z innymi ludźmi
  • Telefon jako narzędzie komunikacji
  • Likwidacja barier w komunikacji
  • Analiza potrzeb petenta
  • Reakcja na zachowanie petenta
  • Metody poskromienia i pozytywnego wykorzystania emocji
  • Przyjmowanie skarg, uwag i zażaleń
  • Asertywność 
 • Motywowanie siebie i podwładnych
  • Praktyczna wiedza i umiejętności motywowania siebie i pracowników
  • Skuteczne motywowanie w zależności od danego typu człowieka
  • Określenie motywatorów i demotywatorów
  • Coaching jako efektywna metoda w zakresie zarządzania
  • Mentoring – tak czy nie?
  • Skuteczne sposoby automotywacji
  • Techniki antystresowe
  • Wpływ stresu na pracę
 • Organizacja czasu pracy
  • Potrzeba zarządzania czasem
  • Korzyści wynikające z prawidłowego zarządzania czasem
  • Planowanie własnej pracy  i jego znaczenie w zarządzaniu czasem i zadaniami
  • Czym są zadania – rozmieszczenie poszczególnych czynności w czasie
  • Struktura podziału prac
  • Zmiany – czym są zmiany, dlaczego występują, jaki jest ich wpływ na przyjęte w planie założenia
  • Krzywa uczenia się
  • Autodiagnoza – ćwiczenie – mój osobisty „potencjał czasu”
  • Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu czasem i zadaniami. Jak radzić sobie z tymi błędami. Przewidywanie wystąpienia błędów i unikanie błędów w zarządzaniu czasem

 

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 690,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć