WYSZUKIWARKA
 


 


 
Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa czasowo wprowadzono** ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 

Dlatego też wszystkie nasze stacjonarne kursy i szkolenia
zaplanowane do końca kwietnia br. zostają odwołane
.
 Szkolenia otwarte


JAK POPRAWIĆ KOMUNIKACJĘ W ZESPOLE URZĘDNICZYM?
28-28 kwietnia 2020
Celem warsztatów jest:
 • rozwinięcie w uczestnikach umiejętności efektywnego komunikowania się w kontaktach indywidualnych i grupowych
 • usprawnienie komunikacji i przekazu informacji pomiędzy pracownikami
 • pokazanie wpływu komunikacji na prawidłowe funkcjonowanie jednostki samorządowej
 • wskazanie najczęściej występujących barier w komunikacji interpersonalnej
 • wzrost umiejętności interpersonalnych
Warsztaty adresujemy do:
 • Warsztaty w szczególności adresujemy do pracowników urzędów administracji publicznej oraz wszystkich resowanych tematyką.
Metody prowadzenia zajęć:
 • krótkie wykłady wprowadzające przeplatane przykładami stanowiącymi punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • testy i trening umiejętności
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć oraz maksymalizację efektywności warsztatów
 • warsztaty połączone będą z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne
Program warsztatów:

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY URZĘDNIKA
  • zasady skutecznej komunikacji
  • techniki oddziaływania w kontaktach z innymi ludźmi
  • telefon, jako narzędzie komunikacji
  • kultura słowa i gestu
  • likwidacja barier w komunikacji z klientem
  • analiza potrzeb klienta
  • reakcja na zachowanie petenta
  • metody poskromienia i pozytywnego wykorzystania emocji
  • przyjmowanie skarg, uwag i zażaleń
 • REGUŁY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTÓW W URZĘDZIE
  • instytucja ukierunkowana na Klienta
  • rola obsługi Klienta w kształtowaniu relacji
  • jak organizować sprawną obsługę Klienta?
 • TYPOLOGIA KLIENTA
  • analiza różnych typów Klienta
  • najczęściej spotykane sposoby zachowań Klientów w zależności od problemu i okoliczności
  • rozpoznawanie typów Klienta po zachowaniach werbalnych i niewerbalnych
  • sposoby reagowania na zachowania Klienta
  • prowadzenie rozmów z różnymi typami Klientów
 • STRES
  • metody postępowania z trudnym klientem
  • asertywność
  • techniki antystresowe
  • czynniki stresogenne
  • negatywny i pozytywny wpływ stresu na pracę
 • ZASADY PRACY I KONTAKTU Z KLIENTEM W RÓŻNYCH SYTUACJACH ORAZ ZA POŚREDNICTWEM RÓŻNYCH METOD KOMUNIKACJI
  • trudne sytuacje
  • identyfikacja problemu, jaki zgłasza Klient
  • reakcja na sygnalizowane obiekcje, wymówki, itp.
  • łagodzenie napiętych sytuacji
  • podstawowe techniki komunikacyjne sprzyjające doskonaleniu kontaktu z Klientem
  • formy kontaktu z Klientem w zależności od celu kontaktu, sprawy, sytuacji, planowanych działań

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć
13:00 - 13:30 Przerwa obiadowa

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training znajdują się w centrum miasta, niespełna piętnaście minut Starego Miasta czy dworców PKP i PKS, co znacznie ułatwia Uczestnikom dotarcie na szkolenie.

 


 
 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 420,00 zł
 
Szkolenie w terminie 28 kwietnia 2020 r.:
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 19 kwietnia 2020 r. wynosi: 420,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po
19 kwietnia 2020 r. wynosi: 560,00 zł brutto

 

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
 

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć