WYSZUKIWARKA
 


 


 
Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa czasowo wprowadzono** ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 

Dlatego też wszystkie nasze stacjonarne kursy i szkolenia
zaplanowane do końca kwietnia br. zostają odwołane
.
 Szkolenia otwarte


INTELIGENCJA EMOCJONALNA - praktyczna rola uczuć i emocji w komunikacji biznesowej
20-21 lutego 2020
Dzięki udziałowi w szkoleniu warsztatowym Uczestnicy:

 • będą bardziej świadomi własnych uczuć
 • w większym stopniu będą panowali nad swoimi emocjami i zachowaniami w stresujących sytuacjach
 • będą potrafili lepiej interpretować oraz reagować na zachowania i emocje innych ludzi
 • zwiększy się ich umiejętność przekazywania i pozyskiwania informacji w procesie komunikacji
 • będą potrafili w praktyce zastosować zdobytą wiedzę w kontaktach biznesowych
Adresaci szkolenia warsztatowego:

 • wyższa kadra menedżerska
 • osoby zarządzające zespołami pracowników
 • pracownicy działów sprzedaży i obsługi klienta
 • pracownicy zajmujący się sprzedażą bezpośrednią
 • wszyscy, dla których kontakt z innymi ludźmi jest znaczącym elementem ich pracy zawodowej
 • wszyscy  zainteresowani tematyką warsztatów
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:

 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.
Program szkolenia obejmuje:

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

 • czym jest inteligencja emocjonalna?
 • opanowanie kluczem do sukcesu - jaki sposób skutecznie trening świadomego zarządzania nad własnymi emocjami?
 • znaczenie emocji i uczuć w procesie komunikacji
 • podstawy budowania relacji z innymi ludźmi na płaszczyźnie zawodowej

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ
 • samoświadomość i samoregulacja
 • umiejętności społeczne
  • życie oraz praca w grupie
  • wypracowywanie kompromisów
  • nawiązywanie nowych kontaktów
 • empatia – czyli jak wczuć się w sytuacji rozmówcy?
 • motywacja
 • trening świadomości emocjonalnej

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - EFEKTYWNE POROZUMIEWANIE
 • elementy komunikacji
  • słuchanie jako podstawa skutecznej komunikacji
  • sposób  wypowiadania się – treść, brzmienie głosu, komunikacja niewerbalna (mowa ciała)
  • zbieranie informacji, parafraza, kanały komunikacji
 • rozwijanie umiejętności komunikacji dla zwiększenia efektywności pracy
 • komunikacja, jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi
 • umiejętności w zakresie komunikacji

JAK SKUTECZNIE ROZPOZNAWAĆ I WYKORZYSTYWAĆ EMOCJE W PROCESIE KOMUNIKACJI
 • rodzaje uczuć i emocji
  • uczucia wyższe
  • emocje pozytywne
  • emocje negatywne
  • nastroje
 • emocje w zespole pracowników
 • sposób ważniejszy niż treść – czyli rola emocji w przekazywaniu informacji zwrotnych?
 • „charakter inteligentny” a „charakter emocjonalny” – jak rozpoznawać różnice?

AUTODIAGNOZA WŁASNEGO POZIOMU INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
 • testy
Sale szkoleniowe EMPRIZ Training

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training znajdują się w centrum miasta, niespełna piętnaście minut Starego Miasta czy dworców PKP i PKS, co znacznie ułatwia Uczestnikom dotarcie na szkolenie.

 


 
 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 690,00 zł
 
Szkolenie w terminie 20-21 lutego 2020 r.:

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 10 lutego 2020 r. wynosi: 690,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 10 lutego 2020 r. wynosi: 990,00 zł brutto
  

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
 

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć

INTELIGENCJA EMOCJONALNA - praktyczna rola uczuć i emocji w komunikacji biznesowej
13-14 lutego 2019

Celem warsztatów jest:


Biorąc udział w warsztatach, uzyskujecie Państwo praktyczną wiedzę na temat:

 • przekazanie wiedzy o roli inteligencji emocjonalnej - w relacjach interpersonalnych, w wyznaczaniu i osiąganiu celów, w samorozwoju
 • wskazanie zasad rozwijania inteligencji emocjonalnej, jako umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi
 • pokazanie strategii i technik wyrażania emocji, kierowania emocjami oraz ich kontroli
 • zwrócenie uwagi na znaczenie i używanie Inteligencji Emocjonalnej w praktyce życia codziennego
 • pokazanie strategii pracy wynikających z Inteligencji Emocjonalnej tak, by stosować ją w sposób nieskomplikowany, efektywny i skuteczny
 • jest lepsze poznanie siebie i innych oraz praca nad własnym "stylem interpersonalnym"
 • zwiększenie świadomość uczuć własnych oraz uczuć innych ludzi
 • poznanie narzędzi skuteczniejszego kierowanie własnymi emocjami, tak, by były one sprzymierzeńcem w codziennych działaniach

 

Warsztaty adresujemy do:


 • kadry kierowniczej przedsiębiorstw
 • menadżerów wszystkich szczebli zarządzania

Metody prowadzenia zajęć:


 • wykład
 • ćwiczenia grupowe
 • autodiagnoza - praca własna
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną, obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach, co gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia

 

Program warsztatów:


 • ŚWIAT EMOCJI I INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
  • podstawowe pojęcia
  • pomysłowość organizacyjna i grupowy iloraz inteligencji
  • jak prawidłowo rozpoznawać własne uczucia?
  • jak trenować swoją świadomość emocjonalną?
  • jak tworzyć prawdziwe poczucie własnej wartości - psychiczne przygotowanie do działania.
 • EMOCJE
  • na czym polega różnica między świadomością uczuć własnych a świadomością uczuć innych ludzi?
  • jak okazywać emocje?
  • jak odczytywać emocje u innych?
  • na czym polega  gotowość do przyjmowania i wyrażania uczuć "pozytywnych" i "negatywnych"?
  • jak kierować własnymi emocjami zamiast je tłumić lub "puszczać" bez kontroli
  • w jaki sposób korzystać z wiedzy o emocjach w codziennych kontaktach z klientami i (współ)pracownikami?
 • KOMUNIKACJA - ELEMENTY TRENINGU INTERPERSONALNEGO
  • słuchanie innych ze zrozumieniem
  • umiejętność wyrażania swoich opinii, oczekiwań i potrzeb
  • ćwiczenia mające na celu zwiększenie świadomości mechanizmów własnego działania w kontaktach z klientami i (współ)pracownikami: odpowiedź na pytanie dlaczego robię to co robię, po co robię to, co robię
  • efektywna i satysfakcjonująca współpraca z ludźmi
  • rywalizacja zamiast agresji
  • udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych
  • zadawanie pytań
  • parafrazowanie
  • interpretowanie
  • klasyfikowanie
  • ocenianie
  • odzwierciedlanie
 • JAK WYKORZYSTYWAĆ UCZUCIA W ŻYCIU ZAWODOWYM?
  • różnice pomiędzy „charakterem inteligentnym", a „charakterem emocjonalnym"
  • emocje pozytywne i negatywne
 • INTELIGENCJA EMOCJONALNA W KOMUNIKACJI
  • słuchanie innych ze zrozumieniem
  • umiejętność wyrażania swoich opinii, oczekiwań i potrzeb
  • efektywna i satysfakcjonująca współpraca z ludźmi
  • rywalizacja zamiast agresji
  • udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych
  • zadawanie pytań
  • parafrazowanie
  • interpretowanie
  • klasyfikowanie
  • ocenianie
  • odzwierciedlanie
 • KIEROWANIE WLASNYMI EMOCJAMI I PANOWANIE NAD NIMI
  • znajomość własnych emocji i samoświadomość
  • kierowanie emocjami
  • zdolność motywowania się i samokontrola emocjonalna
  • rozpoznawanie emocji u innych
  • nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi - umiejętności kierowania emocjami innych ludzi
 • ISTOTA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
  • kompetencje emocjonalne i społeczne warunkujące inteligencję emocjonalną:
   • samoregulacja
   • samoświadomość
   • motywacja
   • empatia
   • umiejętności społeczne
 • PODSTAWY INTELIGENCJI SPOŁECZNEJ
  • organizowanie grup
  • negocjowanie rozwiązań
  • nawiązywanie stosunków osobistych
  • przeprowadzanie analiz społecznych
 • ASERTYWNE ZARZĄDZANIE EMOCJAMI
  • autodiagnoza własnych silnych i słabych obszarów
  • prywatne terytorium psychologiczne
  • konsekwencje przekraczania granic psychologicznych
  • komunikacja asertywna

 

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training

Sale szkoleniowe EMPRIZ Training znajdują się w centrum miasta, niespełna piętnaście minut Starego Miasta czy dworców PKP i PKS, co znacznie ułatwia Uczestnikom dotarcie na szkolenie.

 


 
 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 690,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć