WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


HUMAN RESOURCES MANAGMENT - warsztaty dla praktyków

Celem warsztatów jest, aby poznali Państwo:

 • jak zapewnić skuteczność procesu rekrutacji i jak go zaplanować w odpowiednim horyzoncie czasowym?
 • jak udoskonalić system motywacyjny i rozwój kariery odpowiednio do aspiracji, celów oraz indywidualnych potrzeb pracownika?
 • jak wykorzystać system ocen pracowniczych do oceny efektywności i wydajności pracy?
 • jak inwestować w kapitał ludzki stosując nowoczesne narzędzia?
 • jakie zmiany należy wprowadzić aby zwiększyć motywacyjne oddziaływanie systemu wynagrodzeń?
 • jak dział HR może wpłynąć na rozwiązywanie konfliktów w organizacji?

Warsztaty adresujemy do:

 • menedżerów  i specjalistów ds. personalnych
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania zainteresowanych zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • osób ściśle współpracujących z działem personalnym

Metodyka pracy podczas warsztatów:

 • warsztaty prowadzone będą w formie interaktywnych zajęć praktycznych przygotowujących uczestników do stosowania nowych umiejętności
 • podczas zajęć przeprowadzone zostaną liczne ćwiczenia, stymulacje, gry oraz ich analizy, których celem będzie przedstawienie związku, pomiędzy teoretycznymi założeniami zarządzania zasobami ludzkimi, a ich praktycznym zastosowaniem
 • zajęcia wspomagane będą prezentacją multimedialną
 • możliwość przedyskutowania i skonsultowania z trenerami konkretnych przypadków z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas warsztatów

Ramowy program warsztatów:

 • BUDOWANIE NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM
 • JAK PODNIEŚĆ EFEKTYWNOŚĆ REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW?
 • OCENA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW DO CELÓW MOTYWOWANIA
 • SYSTEMY OCENY PRACOWNIKÓW DO CELÓW MOTYWOWANIA
 • COACHING - MOTYWACJA PRACOWNIKÓW POPRZEZ ROZWÓJ
 • REORGANIZACJA SYSTEMU WYNAGRADZANIA
 • OPIS STANOWISK PRACY
 • WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY
 • SYSTEMY WYNAGRADZANIA OPARTE NA WYNIKACH PRACY
 • SYSTEMY WYNAGRADZANIA KADRY MENEDŻERSKIEJ 

 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 290,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć