WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA - kim jestem a kim mogę być?
Warsztaty mają na celu:
 • poprawę efektywności działania
 • rozwój kariery osobistej oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich
 • jak planować pracą swoją oraz innych, aby skutecznie podnieść swoją efektywność, a tym samym zwiększyć obroty firmy
 • jak właściwie zidentyfikować i eliminować „pożeraczy czasu"

Adresatami tych warsztatów są: 


 • właściciele firm
 • kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla
 • pracownicy kierujący zespołami zadaniowymi
 • wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Aktywne techniki pracy z grupą: 


 • mini wykłady połączone z elementami zajęć interaktywnych gwarantujących aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe, analiza prezentowanych przykładów oraz dyskusje moderowane
 • zajęcia będę prowadzone w takiej formie, aby uczestnicy czuli się partnerami spotkania
 • szkolenie połączone będzie z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne
 • kameralna grupa gwarantuje miłą atmosferę

Ramowy program warsztatów obejmuje: 


 • Czym się kieruję w życiu zawodowym i prywatnym?
   
 • Identyfikacja własnej osoby
   
 • Inwestycja w siebie - najlepszą lokatą
   
 • Inteligencja emocjonalna
   
 • Autoprezentacja oraz kreowanie wizerunku w biznesie
   
 • Komunikacja narzędziem zwiększającym efektywność pracy
   
 • Jak zorganizować sobie pracę, by zwiększyć wydajność?
  • Aby działać skuteczniej i efektywniej zarządzać
 • Zasady współpracy zespołowej
   
 • Motywacja jako narzędzie wspierające efektywność
   
 • Asertywność w kontaktach służbowych                                   
   
 • Scenariusze postaw biznesowych
   
 • Twórcze konflikty w miejscu pracy


Szkolenie realizowane przez dwa dni, w godzinach 9.00 - 16.30.

 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 370,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć