WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


EFEKTYWNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE
Celem szkolenia jest:
 • poprawienie skuteczności działań promocyjnych
 • dostosowanie działań do oczekiwań grup docelowych
 • umożliwienie samodzielnego przygotowywania strategii promocyjnej
 • podniesienie znajomości firmy i oferty produktów
 • zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa
Szkolenie skierowane jest do:
 • dyrektorów sprzedaży i marketingu
 • pracowników działów marketingu
 • samodzielnych specjalistów odpowiedzialnych za marketing i promocję 
 • wszystkich innych zainteresowanych tym tematem
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia.
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study,
  wspólne definiowanie własnych silnych i słabych stron, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Psychozabawy
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
 • FUNKCJE I STRUKTURA PROMOCJI, ZWIĄZKI PROMOCJI Z INNYMI NARZĘDZIAMI MARKETING MIX
 • PODSTAWOWE RODZAJE PROMOCJI (PROMOTION MIX)
 • DEFINIOWANIE ODBIORCÓW PROMOCJI
 • DOSTOSOWYWANIE PROMOTION MIX DO TYPU ODBIORCÓW
 • PRECYZYJNE DEFINIOWANIE CELU POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH
 • PRZYGOTOWYWANIE PLANÓW PROMOCJI
 • DEFINIOWANIE KOMPOZYCJI INSTRUMENTÓW PROMOCYJNYCH
 • PRZYGOTOWYWANIE BUDŻETU PROMOCYJNEGO
 • DEFINIOWANIE ZAKŁADANYCH EFEKTÓW DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH
 • REKLAMA
 • SPRZEDAŻ OSOBISTA
 • SELES PROMOTION
 • PUBLIC RELATIONS
 • SPONSORING

Indywidualne konsultacje z prowadzącym - w ramach potrzeb.

Zajęcia realizowane są w godzinach:
9.30 - 10.00  Rejestracja uczestników
10.00 – 17.00 Czas trwania zajęć
13.00 - 13.30  Obiad w restauracji
Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 680,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć