WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


EFEKTYWNA A ZARAZEM EFEKTOWNA PREZENTACJA W MICROSOFT POWERPOINT

Cele warsztatów:

Celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na zaprojektowanie, utworzenie, wydrukowanie i przeprowadzenie profesjonalnej prezentacji, z zastosowaniem najnowszych efektów, możliwych do uzyskania w programie Microsoft.

Warsztaty adresujemy do:

Osób, które z racji pełnionych funkcji , wykorzystują  prezentację, jako formę wypowiedzi oraz przedstawiania rezultatów swojej pracy.

Metody pracy podczas warsztatów:

 •  zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych ćwiczeń
 •  zapewnienie interaktywnego charakteru warsztatów, poprzez udostępnienie niezbędnego sprzętu do wykonywania ćwiczeń w postaci laptopów
 •  warsztaty wspomagane są prezentacją na rzutniku multimedialnym
 •  indywidualne i grupowe dyskusje z Trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa  praktyki zawodowej
 •  zajęcia prowadzone w małych, kameralnych grupach

Program warsztatów:

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA PREZENTACJI - CZYLI JAK ZAINTERESOWAĆ SŁUCHACZY

PODSTAWOWE ZASADY TWORZENIA PREZENTACJI

 •  umiejętne pozycjonowanie wprowadzanego tekstu w celu zwiększenia przejrzystości prezentacji
 •  formatowanie tekstu
 •  przejrzystość prezentacji, dzięki właściwemu doborowi kolorów
 •  umieszczanie elementów graficznych


WZBUDZANIE ZAINTERESOWANIA ELEMENTAMI GRAFICZNYMI W PREZENTACJI

 • właściwy dobór ilustracji, działający na wyobraźnię słuchaczy
 •  wstawianie obrazów do prezentacji, w celu lepszego zobrazowania zagadnień omawianej tematyki
 •  łatwiejsza analiza danych przez słuchaczy, dzięki przejrzystym wykresom i diagramom


WSTAWIANIE ELEMENTÓW Z INNYCH APLIKACJI

 •  wstawianie tabel z MS Word
 •  wstawianie tabel i wykresów z MS Excel
 •  wstawianie konspektu prezentacji
 •  wstawianie obiektów, jako łącz do innych dokumentów


DYNAMIKA ELEMENTÓW PREZENTACJI

 •  efekty przejścia między slajdami
 •  animacja elementów slajdu
 •  zaawansowane techniki animacyjne
 •  wideo w prezentacji


INTERAKTYWNE PREZENTACJE

 •  zasady tworzenia interaktywnych prezentacji
 •  tworzenie interaktywnych elementów menu


DRUKOWANIE PREZENTACJI JAKO MATERIAŁÓW

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 16.00
II dzień - 9.00 - 16.00

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 450,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć