WYSZUKIWARKA
 


 


 
Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa czasowo wprowadzono** ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 

Dlatego też wszystkie nasze stacjonarne kursy i szkolenia
zaplanowane do końca czerwca br. zostają odwołane
.
 Szkolenia otwarte


DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Celem szkolenia warsztatowego jest:

 • dostarczenie Uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych i informacji

Szkolenie warsztatowe skierowane jest do:

 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego
 • pracowników administracji rządowej i specjalnej
 • pracowników firm, zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych, którymi administruje jednostka.

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:

 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń

Program szkolenia warsztatowego:

 • Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej

 • Informacja publiczna - definicja

 • Zakres informacji podlegających udostępnieniu

 • Udostępnienie informacji jako czynność materialno-techniczna

 • Przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej - zakres wniosku

 • Sposób udostępniania informacji

 • Prawo do informacji przetworzonej

 • Zasady pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej

 • Analiza tajemnic prawnie chronionych nie podlegających udostępnieniu

 • Odmowa udostępnienia informacji - decyzja administracyjna

 • Ustawowe powództwo w sytuacji odwołania od decyzji

 • Przyjazny biuletyn informacji publicznej - dobre praktyki

 • Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów oraz udostępnianie materiałów dokumentujących te posiedzenia

 • Informacja publiczna - wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych


Indywidualne konsultacje z prowadzącym - w ramach potrzeb.

Zajęcia realizowane są w godzinach: 10.00 - 17.00

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 590,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć