WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


DANE, LICZBY, ZESTAWIENIA - PROSTSZE DZIĘKI MICROSOFT EXCEL
Uczestnicy podczas warsztatów rozwiną przydatne we współczesnym świecie biznesu umiejętności sprawnego poruszania się w obszernym zestawie funkcji i narzędzi, jakie oferuje arkusz kalkulacyjny.
Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:
 • zasady poruszania się po arkuszu kalkulacyjnym oraz podstawowe funkcje MS Excel
 • zaawansowane formuły i funkcje MS Excel
 • narzędzia do tworzenia baz danych i sposobów ich sprawnego analizowania
 • najbardziej przydatne narzędzia w programie MS Excel (Solver, makrofunkcje i makropolecenia itp.)
 • wizualizacja danych - wykresy
 Osoby , które chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę na temat arkusza kalkulacyjnego

Metody pracy podczas warsztatów:

 • zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych ćwiczeń
 • zapewnienie interaktywnego charakteru warsztatów poprzez udostępnienie niezbędnego sprzętu do wykonywania ćwiczeń w postaci laptopów
 • warsztaty wspomagane są prezentacją na rzutniku multimedialnym
 • indywidualne i grupowe dyskusje z Trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • zajęcia prowadzone w małych, kameralnych grupach

Program warsztatów:

 • NIE TAKI ARKUSZ KALKULACYJNY STRASZNY JAK GO MALUJĄ - FILOZOFIA PRACY W MS EXCEL
 • podstawowe okno arkusza kalkulacyjnego
 • zasady poruszania się po arkuszu
 • wprowadzanie i edycja danych
 • formatowanie danych
 • tworzenie serii i ciągów danych
 • zastosowanie skrótów klawiaturowych
 • organizowanie danych w arkuszu
 • formuły wbudowane
 • SZYBKIE OBLICZENIA SKOMPLIKOWANYCH WZORÓW, DZIĘKI ZAAWANSOWANYM FORMUŁOM I FUNKCJOM
 • tworzenie obszarów nazwanych
 • obszary dynamiczne
 • rodzaje odwołań
 • FUNKCJE:
 • wyszukiwania adresu
 • daty i czasu
 • finansowe
 • bazy danych
 • formuły tablicowe

 • SORTOWANIE, ANALIZOWANIE DANYCH - ŁATWIEJSZE DZIĘKI NARZĘDZIOM BAZ DANYCH
 • raportowanie baz danych przy pomocy tabeli przestawnej
 • konsolidacja danych
 • tabela dwóch zmiennych
 • filtrowanie zaawansowane
 • narzędzia analizy danych
 • sortowanie, ekstrakcja
 • serie, listy danych

 • PRZYDATNE NARZĘDZIA PROGRAMU MS EXCEL – CZYLI DODATKOWA POMOC W SKOMPLIKOWANYCH ZADANIACH
 • makrofunkcje i makropolecenia
 • funkcje użytkownika
 • współpraca arkusza kalkulacyjnego z innymi aplikacjami
 • kreator sum warunkowych
 • definiowanie i rozwiązywanie zadań – Solver

 • WYKRESY = ŁATWIEJSZA ANALIZA DANYCH
 • wykres z wieloma seriami danych
 • zaawansowane formatowanie wykresów
 • umieszczanie własnych obiektów graficznych, jako punktów wykresu
 • tworzenie trendów na wykresie
 • tworzenie i zapisywanie wykresów użytkownika
 

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 550,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć