WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


DANE, LICZBY, ZESTAWIENIA - PROSTSZE DZIĘKI MICROSOFT EXCEL
Uczestnicy podczas warsztatów rozwiną przydatne we współczesnym świecie biznesu umiejętności sprawnego poruszania się w obszernym zestawie funkcji i narzędzi, jakie oferuje arkusz kalkulacyjny.
Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:
 • zasady poruszania się po arkuszu kalkulacyjnym oraz podstawowe funkcje MS Excel
 • zaawansowane formuły i funkcje MS Excel
 • narzędzia do tworzenia baz danych i sposobów ich sprawnego analizowania
 • najbardziej przydatne narzędzia w programie MS Excel (Solver, makrofunkcje i makropolecenia itp.)
 • wizualizacja danych - wykresy
 Osoby , które chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę na temat arkusza kalkulacyjnego

Metody pracy podczas warsztatów:

 • zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych ćwiczeń
 • zapewnienie interaktywnego charakteru warsztatów poprzez udostępnienie niezbędnego sprzętu do wykonywania ćwiczeń w postaci laptopów
 • warsztaty wspomagane są prezentacją na rzutniku multimedialnym
 • indywidualne i grupowe dyskusje z Trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • zajęcia prowadzone w małych, kameralnych grupach

Program warsztatów:

 • NIE TAKI ARKUSZ KALKULACYJNY STRASZNY JAK GO MALUJĄ - FILOZOFIA PRACY W MS EXCEL
 • podstawowe okno arkusza kalkulacyjnego
 • zasady poruszania się po arkuszu
 • wprowadzanie i edycja danych
 • formatowanie danych
 • tworzenie serii i ciągów danych
 • zastosowanie skrótów klawiaturowych
 • organizowanie danych w arkuszu
 • formuły wbudowane
 • SZYBKIE OBLICZENIA SKOMPLIKOWANYCH WZORÓW, DZIĘKI ZAAWANSOWANYM FORMUŁOM I FUNKCJOM
 • tworzenie obszarów nazwanych
 • obszary dynamiczne
 • rodzaje odwołań
 • FUNKCJE:
 • wyszukiwania adresu
 • daty i czasu
 • finansowe
 • bazy danych
 • formuły tablicowe

 • SORTOWANIE, ANALIZOWANIE DANYCH - ŁATWIEJSZE DZIĘKI NARZĘDZIOM BAZ DANYCH
 • raportowanie baz danych przy pomocy tabeli przestawnej
 • konsolidacja danych
 • tabela dwóch zmiennych
 • filtrowanie zaawansowane
 • narzędzia analizy danych
 • sortowanie, ekstrakcja
 • serie, listy danych

 • PRZYDATNE NARZĘDZIA PROGRAMU MS EXCEL – CZYLI DODATKOWA POMOC W SKOMPLIKOWANYCH ZADANIACH
 • makrofunkcje i makropolecenia
 • funkcje użytkownika
 • współpraca arkusza kalkulacyjnego z innymi aplikacjami
 • kreator sum warunkowych
 • definiowanie i rozwiązywanie zadań – Solver

 • WYKRESY = ŁATWIEJSZA ANALIZA DANYCH
 • wykres z wieloma seriami danych
 • zaawansowane formatowanie wykresów
 • umieszczanie własnych obiektów graficznych, jako punktów wykresu
 • tworzenie trendów na wykresie
 • tworzenie i zapisywanie wykresów użytkownika
 

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30
Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 550,00 zł

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do            wynosi: 550,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po            wynosi: 650,00 zł brutto

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.
 

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - p
rosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć