WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


BUDŻET ZADANIOWY W ŚWIETLE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
27-27 listopada 2019
 • Celem szkolenia jest omówienie budżetu zadaniowego i pewnej części problematyki finansów publicznych w świetle znowelizowanej ustawy, która wprowadza zasadnicze zmiany w polskim systemie finansów publicznych.
   
 • Wspólne omawianie przygotowanych przez EMPRIZ materiałów, pozwoli nabrać Uczestnikom niezbędnych wiadomości dotyczących zagadnienia budżetu zadaniowego w ustawie o finansach publicznych, której nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2010 r.
   
 • Metodyka przygotowania budżetu zadaniowego będzie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Departamentu Budżetu Zadaniowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Finansów oraz dobrych praktyk Banku Światowego, jak również doświadczeń innych jednostek sektora rządowego i JST.
   

Szkolenie adresujemy do:

 • osób odpowiedzialnych za przygotowywanie, ewaluacje budżetu zadaniowego
 • kierowników jednostek budżetowych
 • przedstawicieli sektora publicznego
 • skarbników, głównych księgowych
 • osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami publicznymi
 • wszystkich osób pełniących funkcje publiczne, które zainteresowane są tematyką budżetu zadaniowego
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Ramowy program szkolenia: 

 • Podstawowe pojęcia i definicje
   
  • zasady ogólne finansów publicznych i gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych
  • przegląd zagadnień dotyczących budżetowania zadaniowego
  • mierniki realizacji zadań i celów - korzyści i problemy
  • analiza kosztów i alokacji środków
  • planowanie wieloletnie
 • Budżet zadaniowy w Polsce
   
  • budżet zadaniowy – dostosowanie do prawa obowiązującego w Polsce (Ustawa o finansach publicznych i polskie uwarunkowania dla wprowadzania budżetu zadaniowego)
  • koncepcja budżetu zadaniowego - stan na 2010 r. i dalsza perspektywa
  • budżet zadaniowy – plusy i minusy, znaczenie dla JST
  • skutki nowelizacji ustawy o finansach publicznych w kontekście budżetu zadaniowego
  • definiowanie zadań, podzadań, działań, celów, mierników oraz określenie wartości bazowej i docelowej mierników
 • Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego
   
  • jak sprawnie zaplanować budżet zadaniowy w JST?
  • etapy wdrożenia budżetowania zadaniowego w JST
  • wyznaczanie celów nadrzędnych, celów podrzędnych, celów szczegółowych i działań przy tworzeniu budżetu
  • budżetowanie zadaniowe w jednostkach pozabudżetowych
 • Realizacja, monitoring i ewaluacja budżetu zadaniowego
   
  • realizacja i zarządzanie budżetem zadaniowym w JST
  • mierzenie wyników i wybór wskaźników w budżecie zadaniowym
  • system rachunkowości a ewidencja wykonania budżetu zadaniowego
  • monitoring budżetu zadaniowego

Ćwiczenie praktyczne związane z przygotowywaniem i wdrażaniem budżetu zadaniowego

 • Budżet zadaniowy w świetle nowej ustawy o finansach publicznych
   
  • co podlega planowaniu zadaniowemu - podanie przykładów
  • związanie systemu kontroli zarządczej z budżetem zadaniowym
  • wieloletni plan finansowy państwa
    
 • SESJA PYTAŃ - podsumowanie zajęć

 

Zajęcia realizowane są w godzinach - 10.00 - 17.00

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 390,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć