WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


BUDOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA
28-29 października 2019

Celem szkolenia jest:

 • pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania, roli Public Relations i narzędzi PR w budowaniu wizerunku firmy
 • zdobycie umiejętności przedstawiania przedsiębiorstwa oraz skutecznego i atrakcyjnego komunikowania o jego działaniach
 • poznanie zasad skutecznego docierania z informacjami do odbiorców działań
 • wypracowanie pomysłów na dostępne (finansowo i technicznie) sposoby promocji działań organizacji

Adresatami warsztatów są: 

 • właściciele firm
 • kadra zarządzająca
 • menedżerowie wszystkich szczebli
 • kierownicy i pracownicy działów marketingu i PR, którzy zajmują się lub planują zająć się promocją działań swojej organizacji
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • Krótkie wykłady, będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne definiowanie własnych silnych i słabych stron, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Psychozabawy
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Czym jest wizerunek i reputacja firmy?
   
 • Czynniki tworzące wizerunek firmy na rynku
   
 • Niszczyciele wizerunku i reputacji firmy
   
 • Wykorzystanie narzędzi PR w budowaniu wizerunku firmy
   
 • Czym jest wewnętrzny PR?
   
 • Wpływ wewnętrznego PR na wizerunek zewnętrzny firmy
   
 • Narzędzia wewnętrznego PR
   
 • Strategie i technik PR wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych

Program realizowany jest w ciągu jednego dnia w godzinach: 10.00 - 17.30

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 700,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć