WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


AUTOPREZENTACJA I KREOWANIE WIZERUNKU W BIZNESIE
25-26 kwietnia 2019
Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności podnoszących efektywność pracy sekretariatu. Odpowiemy m.in. na pytania:
 • jaką rolę pełni Public Relations w budowaniu prestiżu firmy?
 • jak profesjonalnie przygotować się do wystąpienia publicznego?
 • jak wygląda współczesny savoir-vivre w biznesie?
 • jak wykreować swój wizerunek w biznesie?
 • jak precyzyjnie przygotować się do wizyty delegacji lub wyjazdu służbowego?

Szkolenie skierowane jest do:

 • wszystkich osób mających kontakt z Klientami
 • pracowników wszystkich szczebli zarządzania

Metody pracy podczas warsztatów:

 • podczas szkolenia przedstawione zostaną konkretne i skuteczne rozwiązania dotyczące każdego tematu poruszanego podczas szkolenia
 • poprzez realizację ćwiczeń, analizę prezentowanych przykładów oraz dyskusje z trenerami zajęcia będą prowadzone w takiej formie aby uczestnicy czuli się partnerami spotkania
 • przed rozpoczęciem szkolenia zostanie przeprowadzona ankieta, mająca na celu określenie potrzeb i problemów z którymi mają do czynienia uczestnicy w zakresie kreowania swojego wizerunku. Podczas szkolenia natomiast, trener dokona indywidualnej analizy ulubionych zestawów ubraniowych dostarczonych przez uczestników na szkolenie oraz omówi zasady makijażu do pracy
 • szkolenie połączone będzie z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne

Ramowy program szkolenia:

PUBLIC RELATIONS JAKO ELEMENT TWORZENIA REPUTACJI FIRMY

 • PR wewnętrzny i zewnętrzny
 • najważniejsze zadania PR

KONTAKTY Z MEDIAMI

 • współpraca z telewizją, radiem, prasą
 • podtrzymywanie pozytywnych relacji z mediami

KILKA ZASAD PROFESJONALNEGO WYSTĄPIENIA PUBLICZNEGO

 • od czego zależy sukces wystąpienia publicznego?
 • opracowanie materiałów, pomoce dydaktyczne (tabelki, wykresy)

PRZYGOTOWANIA DO WYSTĄPIENIA PUBLICZNEGO

 • umiejętność poprawnego konstruowania prezentacji
 • rozgrzewka psychiczna i fizyczna (logopedyczna) do prezentacji

ASPEKTY PROWADZENIA PREZENTACJI

 • jak zachęcić audytorium do aktywnego uczestniczenia w wystąpieniu?
 • co w sytuacji, kiedy pojawiają się obiekcje?

PUNKT KULMINACYJNY CZYLI PROWADZENIE PREZENTACJI

 • otwarcie prezentacji, powitanie odbiorców
 • rozwinięcie

Ćwiczenie:  Każdy z uczestników dokona „miniprezentacji" przed kamerą. Ćwiczenie ma na celu wskazanie oraz analizę najczęściej popełnianych błędów podczas wystąpień publicznych.        

POLUBIĆ KAMERĘ - CZYLI „NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY"

 • sposoby na pokonanie tremy przed kamerą
 • właściwa emisja głosu, dykcja

WSPÓŁCZESNY SAVOIR-VIVRE W BIZNESIE

 • normy regulujące współżycie w społeczeństwie
 • savoir-vivre dnia codziennego

AUTOPREZENTACJA ORAZ KREOWANIE WIZERUNKU W BIZNESIE

 • cechy poprawnej autoprezentacji
 • kreowanie własnego wizerunku

WIZYTY DELEGACJI ZAGRANICZNYCH ORAZ WYJAZDY SŁUŻBOWE

 • przygotowanie planu wyjazdu służbowego
 • procedencja - zasady pierwszeństwa w biznesie

SZTUKA KOMUNIKACJI W BIZNESIE ZGODNA Z ZASADAMI SAVOIR-VIVRE

 • komunikacja werbalna
 • komunikacja niewerbalna - body language

PRZYJĘCIA I UROCZYSTOŚCI

 • zakres obowiązków w kwestii organizacji przyjęć
 • przygotowanie treści oraz formy zaproszenia
 • co jak i czym jeść, czyli taktowne zachowanie się przy stole i unikanie popełniania gaf

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 890,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć