WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ASERTYWNOŚĆ W RELACJACH BIZNESOWYCH - intensywny trening asertywności
5-5 czerwca 2019
Celem szkolenia jest:
 • nabycie umiejętności asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych, w oparciu
  o kontrolę własnych stanów emocjonalnych i świadome kształtowanie relacji z otoczeniem
Szkolenie skierowane jest do:
 • osób, które chcą rozwinąć swoje zdolności komunikacyjne oparte na zachowaniach asertywnych,
  zwiększyć swoją skuteczność dzięki umiejętności wyrażania swoich opinii, poglądów,
  pragnień i uczuć w bezpośredni sposób
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia.
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne definiowanie własnych silnych i słabych stron, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań.
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Psychozabawy
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia:
 • POJĘCIE ASERTYWNOŚCI
 • MAPA ASERTYWNOŚCI - autoanaliza własnej asertywności wskazująca uczestnikowi obszary trudności w asertywnym zachowaniu. (Analiza obejmuje dziesięć obszarów: obrona swoich praw w sytuacjach społecznych, obrona swoich praw w kontaktach osobistych, Inicjatywa i kontakty osobiste, oceny - wyrażanie i przyjmowanie krytyki i pochwały, wyrażanie próśb, wyrażanie uczuć, wyrażanie opinii, wystąpienie publiczne, kontakt z autorytetem oraz naruszenie cudzego terytorium.)
 • DLACZEGO ZACHOWANIA ASERTYWNE MAJĄ PRZEWAGĘ NAD ULEGŁYMI I AGRESYWNYMI ORAZ JAK JE ROZRÓŻNIĆ?
 • PO CZYM POZNAĆ CZY MOJE ZACHOWANIE: MOWA I POSTAWA SĄ ASERTYWNE?
 • ASERTYWNY JĘZYK - cechy i zalety
 • PROWADZENIE RELACJI - ODDZIELENIE OSOBY OD ZADANIA - co daje, na czym polega i jak tego dokonać?
 • UMIEJĘTNOŚĆ OBRONY SWOICH PRAW Z JEDNOCZESNYM ZACHOWANIEM NIENARUSZALNOŚCI PRAW DRUGIEJ OSOBY
 • WYRAŻANIE UCZUĆ POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH - jak to robić asertywnie?
 • TRENING: ASERTYWNEGO PRZYJMOWANIA OCEN I KRYTYKI - jak do tego podejść, aby dobrze się z tym czuć? Udzielania informacji zwrotnej (asertywna krytyka) - jak mówić innym, że coś nam się nie podoba i być wobec nich i siebie w porządku
 • ETAPY PROCESU „BYCIA ASERTYWNYM" - planowanie pracy nad doskonaleniem własnych asertywnych zachowań


Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 370,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć