WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ANALIZA KOSZTÓW FIRMY
2-3 września 2019
Celem warsztatów jest:
 • wprowadzenie uczestników w zakres wiedzy i umiejętności dotyczących analizy kosztów firmy
 • wykształcenie umiejętności stosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania rentownością przedsiębiorstwa
 • przybliżenie problematyki zarządzania wartością przedsiębiorstwa
 • poznanie metod analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane wskaźniki oraz dokumenty finansowe i niefinansowe
Warsztaty adresujemy do:
 • pracowników działów finansowo-księgowych
 • osób odpowiedzialnych za finanse firmy
 • kadry kierowniczej, właścicieli firm
 • wszystkich zainteresowanych tematyką
Metody prowadzenia zajęć:
 • krótkie wykłady wprowadzające przeplatane przykładami stanowiącymi punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć oraz maksymalizację efektywności warsztatów
 • warsztaty połączone będą z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne
Program warsztatów:

 • CELE FINANSOWE FIRMY
  • zasady oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  • analiza wskaźnikowa, swot i diagnoza przedsiębiorstwa
  • techniki analizy kosztów oraz zarządzania rentownością firmy
 • TRADYCYJNE RACHUNKI KOSZTÓW W FIRMIE
  • rachunek kalkulacyjny i rodzajowy w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów
  • wady tradycyjnego rachunku kosztów
 • DECYZYJNE RACHUNKI KOSZTÓW; RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ, RACHUNEK KOSZTÓW CIĄGŁEGO DOSKONALENIA I RACHUNEK KOSZTÓW DOCELOWYCH
  • warsztaty z zakresu rachunku kosztów zmiennych
  • próg rentowności jedno- i wieloasortymentowy
  • próg rentowności płynności finansowej (gotówkowy, kasowy próg rentowności)
  • margines bezpieczeństwa i dźwignia operacyjna
  • analiza wrażliwości
  • praktyczny przykład optymalizacji decyzji kosztowych w obszarze produkcji i sprzedaży
  • rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)
  • praktyczne zastosowanie metody ABC w przedsiębiorstwie
  • rachunek kosztów ciągłego doskonalenia (kaizen costing)
  • rachunek kosztów docelowych (target casting)
  • praktyczny przykład zastosowania kaizen costing i target costing
 • SYSTEMY KONTROLI KOSZTÓW
  • rachunki marż pokrycia
  • analiza struktury kosztów
 • BUDŻETOWANIE JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA KOSZTAMI
  • budżet przychodów i kosztów
  • budżetowany rachunek zysków i strat
  • budżet środków pieniężnych
  • praktyczny przykład budowy budżetów cząstkowych
  • praktyczny przykład budowy budżetu głównego przedsiębiorstwa
  • budżetowanie finansowe na potrzeby oceny inwestycji
 • ZARZĄDZANIE KOSZTAMI FINANSOWYMI FIRMY
  • koszt kapitału
  • koszt długu
  • koszt kapitału własnego
  • średni koszt kapitału
  • znaczenie i wpływ wysokości kosztu kapitału na opłacalność inwestycji oraz wartość spółki


Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoleń.


 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 060,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć