WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWCÓW - czyli jak budować, kierować, motywować i monitorować zespół handlowców?

Naszym celem jest aby poznali Państwo metody skutecznego
kierowania zespołem handlowców poprzez:

 • tworzenie i skuteczne kierowanie działem sprzedaży – jak wykorzystać słabe
  i silne strony swoich pracowników? jak ustalać cele sprzedażowe?
  jak komunikować się z zespołem? jak wykorzystywać wyznaczanie i delegowanie
  zadań w kierowaniu zespołem? jak organizować prace zespołu handlowców?
  jak skutecznie wdrożyć system coachingu?
 • motywowanie handlowców – jak stworzyć odpowiedni system motywacji?
  w jakim zakresie szkolić pracowników działu sprzedaży? jak wykorzystywać
  potencjał pracowników i budować zaangażowanie do pracy?
 • zarządzanie czasem – jakie są narzędzia ułatwiające organizacje czasu? 
  jak skutecznie organizować pracę własną i zespołową? jak korzystać z czasu,
  by pracował na naszą korzyść?
 • monitorowanie pracowników - jak kontrolować a następnie analizować
  i interpretować wyniki sprzedaży działalności handlowców?

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach:

 • menedżerów sprzedaży z doświadczeniem, którzy chcą wzmocnić swoje
  umiejętności zarządzania swoim zespołem
 • menedżerów, którzy dopiero obejmą lub planują objąć funkcję
  menedżera sprzedaży i chcą rozwinąć umiejętności zarządzania zespołem
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia.
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne definiowanie własnych silnych i słabych stron, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań.
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Psychozabawy
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • SKUTECZNE ZARZĄDZANIE DZIAŁEM SPRZEDAŻY
  • właściwa organizacja działu sprzedaży
  • rola menedżera sprzedaży w firmie
  • działania mające największy wpływ na efektywność zespołu 
     
 • COACHING JAKO STYL ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM SPRZEDAŻY
  • coaching - najskuteczniejszy styl bezpośredniego zarządzania ludźmi
  • coaching - główne działania i kompetencje 
    
 • ZARZĄDZANIE A MOTYWOWANIE ZESPOŁU HANDLOWCÓW
  • co motywuje handlowców?
  • narzędzia motywowania - sposoby wynagradzania handlowców
  • psychologia motywowania
    
 • JAK KIEROWAĆ ROZWOJEM PRACOWNIKÓW DZIAŁU HANDLOWEGO?
  • założenia sytemu szkoleń w dziale handlowym
  • standardy efektywnego działania w dziale sprzedaży (zasady budowania i pożądane elementy)
  • przeciwdziałanie wypaleniu się pracowników działu sprzedaży
    
 • ZARZĄDZANIE CZASEM - JAK UMIEJĘTNIE PLANOWAĆ DZIAŁANIA SWOJE ORAZ SWOJEGO ZESPOŁU?
  • pożądany sposób definiowania celu - ćwiczenia
  • metody i zasady ustalania priorytetów - ćwiczenia
  • delegowanie - kiedy? co? komu?
  • planowanie długo i krótkoterminowe
    
 • EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE SPRZEDAŻY 
  • komunikacja pozioma i pionowa w dziale i w organizacji
  • rodzaje komunikacji, kanały komunikacyjne
  • bariery i błędy komunikacyjne

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 190,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć