WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ZARZĄDZANIE RELACJAMI W FIRMIE - czyli jak unikać mobbingu w miejscu pracy?
Celem szkolenia jest, aby poznali Państwo:
 • jakie są przyczyny oraz źródła mobbingu w miejscu pracy?
 • jakie są skutki oraz jakimi metodami przeciwdziałać występowaniu zjawiska mobbingu w firmie?
 • jakie są prawne uwarunkowania mobbingu?
 • jakie błędy występują w komunikacji, które mogą naruszać prawa pracownika
  i jak je skutecznie przełamywać?
 • jak utrzymywać prawidłowe relacje interpersonalne, tak aby nie naruszać zakazu
  dyskryminacji i mobbingu?
 • jakie są konsekwencje mobbingu dla pracodawcy/pracownika?
 • na czym polega polityka antymobbingowa w firmie?

Szkolenie adresujemy do:

 • kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania
 • kadry zarządzającej zasobami ludzkimi
 • specjalistów ds. personalnych
 • osób odpowiedzialnych w firmie za utrzymywanie prawidłowych relacji interpersonalnych
 • wszystkich osób zainteresowanych problematyką mobbingu

Metodyka pracy podczas szkolenia:

 • zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych zajęć praktycznych
 • poprzez realizację ćwiczeń, testów, analizę prezentowanych przykładów
  oraz dyskusje z trenerami zajęcia będą prowadzone w takiej formie,
  aby uczestnicy czuli się partnerami spotkania
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dają możliwość wymiany
  doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów
  z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje aktywne uczestnictwo w zajęciach

W trakcie szkolenia poruszone zostaną zagadnienia: 

 • CZYM JEST MOBBING?
 • MOBBING A MOLESTOWANIE I DYSKRYMINACJA - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
 • OBOWIĄZEK PRACODAWCY PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI
 • MOBBING JAKO PRZESŁANKA POWSTANIA ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH
 • SPORY ZE STOSUNKU PRACY POWSTAŁE NA TLE MOBBINGU
 • PRZYCZYNY ORAZ ŹRÓDŁA MOBBINGU
 • ZAGROŻENIA DLA PRACODAWCY - SKUTKI MOBBINGU
 • PROBLEM DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY
 • PRAWA POSZKODOWANEGO W ZAKRESIE MOBBINGU,
  CZYLI OCHRONA GODNOŚCI CZŁOWIEKA
 • NA CZYM POLEGA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA I ANTYDYSKRYMINACYJNA?
 • SZTUKA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI Z PRACOWNIKIEM

Szkolenie realizowane jest w przeciągu dwóch dni (16 godzin).
Istnieje także możliwość realizacji szkolenia w jeden dzień (8 godzin) - program będzie zmodyfikowany

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 990,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć