WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE A WARTOŚĆ FIRMY - wpływ kosztów logistycznych na wynik finansowy i sposoby ich minimalizacji
Wskażemy drogi redukcji kosztów logistycznych, odpowiemy Państwu na pytania:
 • jak wykorzystać przewagę konkurencyjną przy pomocy logistyki?
 • jak logistyka może podwyższać rentowność i wartość przedsiębiorstwa?
 • jak, dzięki sprawnemu i efektywnemu systemowi logistycznemu przetrwać na obecnym rynku?
 • jak trafnie podejmować decyzje logistyczne w warunkach ryzyka i niepewności?
 • jak mierzyć wskaźniki kosztów logistycznych?
 • jak kontrolować wykonanie budżetu operacyjnego?
Szkolenie adresujemy do:
 • menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania
 • dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. logistyki w przedsiębiorstwie
 • kierowników poszczególnych procesów logistycznych
 • specjalistów ds. zarządzania łańcuchem dostaw
 • dyrektorów i kierowników administracyjnych
 • wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką logistyczną
Metodyka pracy podczas szkolenia:
 • szkolenie prowadzone będzie w formie zajęć interaktywnych, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne case study, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • indywidualne i grupowe dyskusje z prelegentami szkolenia dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć

Podczas szkolenia omówimy:


 • ANALIZĘ I  OCENĘ KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • ORGANIZACJE SYSTEMU ZARZĄDZANIA KOSZTAMI
 • KOSZTY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH - PRZEKROJE STRUKTURALNE KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH I SPOSOBY ICH MINIMALIZACJI
 • PLANOWANIE KOSZTÓW PRODUKCJI
 • LEAN MANUFACTURING - NOWOCZESNE I OSZCZĘDNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
 • EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZAPASAMI
 • ZNACZENIE I ORGANIZACJA ZAOPATRZENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • SPRAWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
 • TRANSPORT I JEGO WPŁYW NA KOSZTY
 • BUDŻET I RACHUNEK KOSZTÓW W LOGISTYCE - podstawa racjonalizacji i optymalizacji kosztów logistycznych
 • MODELE RACHUNKU I KALKULACJI KOSZTÓW
 • BUDŻET KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • RAPORTY ZARZĄDCZE I ANALITYCZNE W LOGISTYCE

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoleń.

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 090,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć