WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ZARZĄDZANIE KOSZTAMI I WYNIKIEM FINANSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE - rola wyniku finansowego w zarządzaniu wartością firmy
Biorąc udział w szkoleniu uzyskacie Państwo praktyczną wiedzę na temat:
 • roli i miejsca rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach rosnącej konkurencji rynkowej
 • nowoczesnych narzędzi zarządzania firmą z uwzględnieniem celów finansowych
 • zasad wdrażania nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • aktywnych technik zarządzania finansami i kosztami w celu poprawy systemu kontroli produktywności i wyniku przedsiębiorstwa
 • rozwiązywania dylematów związanych z podejmowaniem trudnych decyzji finansowych
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji o kosztach w celach jeszcze lepszego zarządzania 
 
 

Szkolenie adresujemy do:
 • Właścicieli firm
 • Członków rad nadzorczych
 • Menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
 • Dyrektorów finansowych
 • Głównych księgowych
 • Osób odpowiedzialnych za zarządzanie w firmie oraz podejmowanie decyzji ze skutkiem finansowym
 • Wszystkich, zainteresowanych tematyką szkolenia
Metodyka prowadzenia zajęć:
 • szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładów połączonych z elementami warsztatów, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z prelegentami dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia
Program ramowy szkolenia:
 • CELE STAWIANE ZARZĄDZAJĄCYM PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • ROLA WYNIKU FINANSOWEGO W ZARZĄDZANIU WARTOŚCIĄ FIRMY
 • PLANOWANIE FINANSOWE - IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH ZMIENNYCH WYNIKU FINANSOWEGO
 • ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I ANALIZA SCENARIUSZOWA W ANALIZACH WYNIKU FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
 • WSKAŹNIKI FINANSOWE W OCENIE RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
 • RACHUNEK KOSZTÓW W ZARZĄDZANIU FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA - RODZAJE RACHUNKÓW
 • RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH A RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH
 • ANALIZA DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ZASTOSOWANIA PODZIAŁU KOSZTÓW NA STAŁE I ZMIENNE
 • RACHUNEK KOSZTÓW ABC
 • OŚRODKI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZARZĄDZANIU WYNIKIEM FINANSOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 090,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć