WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


FORMY KONSULTACJI Z PRACOWNIKAMI - rola związków zawodowych i rad pracowników w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Podczas seminarium odpowiemy m.in. na pytania:

 • jaki jest udział i rola przedstawicieli pracowników w kształtowaniu praw pracowniczych?
 • jaka jest różnica pomiędzy działalnością związków zawodowych i rad pracowników?
 • jakie są obszary współpracy związków zawodowych i rad pracowników z pracodawcą?
 • jak przygotować się do nowych obowiązków związanych z tworzeniem rad pracowników?
 • jak wybrać radę pracowników w przedsiębiorstwie, w którym działają związki zawodowe bądź nie?
 • jaki jest zakres obowiązków w zakresie informowania związków zawodowych i rad pracowników i przeprowadzenia z nimi konsultacji?
 • jakie konsekwencje grożą pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów ustawy? 

 

 
 

Seminarium adresujemy do:

 • do pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 50 pracowników i u których istnieją bądź jeszcze nie związki zawodowe
 • wszystkich, zainteresowanych nowymi zmianami prawa z zakresu funkcjonowania związków zawodowych i rad pracowników

Metodyka pracy podczas seminarium:

 • wykład w formie informacyjno-doradczej z prezentacją przykładów praktycznych
 • zajęcia będą prowadzone tak, aby uczestnicy czuli się partnerami spotkania
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne case study, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • indywidualne i grupowe dyskusje z prelegentami szkolenia, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć

Ramowy program seminarium:

 • UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU I NADZOROWANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM  
 • UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W INDYWIDUALNYCH I ZBIOROWYCH SPRAWACH PRACOWNICZYCH
    
 • ROLA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY W STOSUNKU DO RAD PRACOWNIKÓW
   
 • REPREZENTACJA PRACOWNIKÓW W ORGANACH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
   
 • ROLA EUROPEJSKIEJ RADY ZAKŁADOWEJ
   
 • AKCJONARIAT PRACOWNICZY
   
 • PRAWNY CHARAKTER I ZAKRES PAKIETÓW SOCJALNYCH

Szkolenie ma formę seminaryjną. Program realizowany jest w ciągu jednego dnia.

 

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 745,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć