WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


CENY TRANSFEROWE - jak dokumentować transakcje z podmiotami powiązanymi by zminimalizować ryzyko podatkowe?

Podczas szkolenia przedstawimy przepisy dotyczące cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian.
Odpowiemy na pytania:

 • Co reguluje zasady sporządzania dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi?
 • Jak dobrze przygotować dokumentację cen transferowych?
 • Jakimi metodami określić cenę w transakcjach z podmiotami powiązanymi?
 • Jak skutecznie minimalizować ryzyko cen transferowych?
 • Jak samodzielnie identyfikować sytuację, w której zastosowanie cen transferowych może powodować spory z administracją podatkową?
 • Do jakich dokumentów firmy urzędnicy mogą mieć wgląd ? Co może Urząd Skarbowy?
 • Jakie konsekwencje grożą za błędne ustalenie systemu rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi?
 Szkolenie adresujemy do:
 • dyrektorów finansowych
 • głównych księgowych
 • menedżerów działów podatkowych
 • pracowników działów księgowości, kontrolerów finansowych
 • wszystkich, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi
Metodyka pracy podczas szkolenia:
 • szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, którego celem jest realizacja licznych ćwiczeń oraz przykładów angażujących uczestników do wspólnego rozwiązywania
 • przygotowanie i analiza przykładowej dokumentacji
 • indywidualne i grupowe dyskusje z prelegentami szkolenia dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • zajęcie wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia

Podczas szkolenia omówimy zagadnienia z zakresu:

 • NAJNOWSZYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH CEN TRANSFEROWYCH PO 2007 ROK
   
 • ZASAD SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
  - PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI
   
 • METOD OKREŚLENIA WARTOŚCI RYNKOWEJ TRANSAKCJI DOKONYWANYCH PRZEZ PODMIOTY POWIĄZANE
   
 • ISTOTY STOSOWANIA CEN TRANSFEROWYCH DLA WYBRANYCH RODZAJÓW UMÓW
  - WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW
   
 • POROZUMIEŃ W SPRAWIE USTALANIA CEN TRANSAKCYJNYCH
   
 • DOKUMENTACJA PODATKOWA W ŚWIETLE AKTUALNYCH REGULACJI PRAWNYCH - WARSZTATY
  • RODZAJE DOKUMENTACJI - wprowadzenie do warsztatów
  • SPOSOBY DOKUMENTOWANIA CEN TRANSFEROWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH TRANSAKCJI
  • PODSUMOWANIE WARSZTATU SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH - NA CO ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?
    
 • OGRANICZENIE RYZYKA W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH
   
 • OBRONA CEN TRANSFEROWYCH I DOKUMENTACJI PRZED ORGANAMI SKARBOWYMI

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 390,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć