WYSZUKIWARKA
 


 


 
Już wkrótce - nowości w naszej ofercie szkoleniowej
 


Szkolenia otwarte


ANALIZA RYNKU I STRATEGIE MARKETINGOWE - jakie są i jak wybrać tę skuteczną?
Celem szkolenia jest:
Warsztaty pozwolą uświadomić znaczenie marketingu w nowoczesnej firmie chcącej zdobywać przewagę konkurencyjną na rynku.
Warsztaty adresujemy do:
 • Kadry menadżerskiej
 • Pracowników działu marketingu
 • Handlowców
 • Wszystkich zainteresowanych problematyką warsztatów
Metodyka prowadzenia zajęć:
 • Trener przekazuje kluczowe elementy wiedzy, uczy umiejętności w sposób dostępny, uproszczony - tak, aby materiał był przyswajalny i praktyczny, możliwy do zastosowania w środowisku pracy zaraz po szkoleniu
 • Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny, trener często stawia tezę, „angażując" uczestników (element motywacji). Na bazie ich reakcji (odpowiedzi na pytania) poznaje ich, ich doświadczenia, wiedzę, charaktery, kulturę pracy. Dzięki temu może zdecydowanie bardziej praktycznie (pomocnie) odnieść się do ich potrzeb
 • Poprzez dyskusję z trenerem zajęcia będą prowadzone w takiej formie, aby uczestnicy czuli się partnerami spotkania
 • Atrakcyjność zajęć zapewnią liczne ćwiczenia zarówno indywidualne, jak i w grupach (ok 40 % czasu spotkania), które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • W czasie szkolenia prezentowane są przykłady z „życia wzięte" - większość z nich to sytuacje doświadczone w czasie pracy konsultingowej a część z nich, to przykłady podane przez uczestników, co szczególnie „urealnia" tematykę
 • Zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • Mała liczebność grupy (max 12 osób) gwarantuje miłą atmosferę podczas warsztatów

Program szkolenia:


 • ZNACZENIE PLANOWANIA W PROJEKTOWANIU DZIAŁAŃ – ROLA I STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO
  • Biznes plan a plan marketingowy – podobieństwa i różnice
  • Skuteczne stawianie celów marketingowych
 • ZMIENNOŚĆ OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO ORAZ JEGO WPŁYW NA WYBÓR STRATEGII
  • Metody pomiaru zmienności i określanie punktów odniesienia
  • Otoczenie jako jedna z determinant wyboru strategii
 • KLUCZOWE OBSZARY WYBORU I DEFINIOWANIA STRATEGII
  • Definiowanie celów biznesowych
  • Określanie kryteriów efektywności
  • Weryfikowanie poprawności wyborów
 • MODELE STRATEGII, ZAKRESY ICH STOSOWANIA – PRZYKŁADY, ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
  • Aspekt: celowościowy, podmiotowy, strukturalny, funkcjonalny
  • Zastosowanie teorii w praktycznych modelach
 • BADANIA MARKETINGOWE – ZBIERANIE, PRZETWARZANIE I ANALIZA DANYCH (PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ)
  • Analiza procesu badawczego
  • Jak ustrzec się błędów
 • ANALIZA SWOT JAKO WSTĘP DO ANALIZ POGŁĘBIONYCH – METODOLOGIA I ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
  • Metodologia przeprowadzenia skutecznej analizy
  • Wnioskowanie i dalsze analizy
 • SEGMENTACJA RYNKU I WYBÓR SEGMENTU DOCELOWEGO - ĆWICZENIE PRAKTYCZNE
  • Definiowanie homogenicznych obszarów
  • Ocena atrakcyjności obszarów
  • Wybór i dalsze działania
 • DEFINIOWANIE OBSZARÓW SUKCESU I PRZEWAG RYNKOWYCH.
  • Analiza otoczenia rynkowego.
  • Ryzyko nieodłącznym elementem sukcesu.
 • CZEGO NIGDY NIE NALEŻY ROBIĆ W MARKETINGU – ANALIZA PRZYPADKU I DYSKUSJA


  Indywidualne konsultacje z prowadzącym - w ramach potrzeb.

  Zajęcia realizowane są w godzinach: 10.00 - 17.00

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 650,00 zł

 
RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osobagratis!

 

Cena obejmuje:udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek wtrakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.  

Szkoleniarealizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlategoteż istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnikówzaświadczenia ukończenia na druku MEN.

  
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibieZamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całegokraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana zKlientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który zprzyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji o szkoleniu:

Imię i nazwisko


Nazwa organizacji


Telefon


E-mailWróć